رادیو شخصیت on Clubhouse

رادیو شخصیت Clubhouse
4.4k Members
🌳 Philosophy 🧀 Psychology Topics
Updated: May 14, 2022

Description

در اینجا به انسان خواهیم پرداخت... شاید بتوانیم آن را بفهمیم و رعایت کنیم. اعضا می توانند در اینجا با رعایت حرمت ها آنچه دلخواه شان است انجام دهند

Rules

رعایت احترام

دوستان جای بحث تا حد زود و خورد باز است. اما ادب را رعایت بفرمایید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 14, 2022 4,400 +100 +2.4%
April 30, 2022 4,300 +100 +2.4%
April 23, 2022 4,200 +100 +2.5%
April 16, 2022 4,100 +100 +2.5%
April 09, 2022 4,000 +100 +2.6%
April 02, 2022 3,900 +100 +2.7%
March 26, 2022 3,800 +100 +2.8%
March 18, 2022 3,700 +200 +5.8%
March 11, 2022 3,500 +1,779 +103.4%
November 23, 2021 1,721 +5 +0.3%
November 21, 2021 1,716 +7 +0.5%
November 18, 2021 1,709 +53 +3.3%
November 12, 2021 1,656 +7 +0.5%
November 11, 2021 1,649 +3 +0.2%
November 10, 2021 1,646 +9 +0.6%
November 08, 2021 1,637 +12 +0.8%
November 06, 2021 1,625 +37 +2.4%
November 01, 2021 1,588 +10 +0.7%
October 31, 2021 1,578 +22 +1.5%
October 29, 2021 1,556 +6 +0.4%
October 28, 2021 1,550 +4 +0.3%
October 27, 2021 1,546 +20 +1.4%
October 26, 2021 1,526 +408 +36.5%
August 25, 2021 1,118 -2 -0.2%
August 24, 2021 1,120 -1 -0.1%
August 23, 2021 1,121 +6 +0.6%
August 21, 2021 1,115 -1 -0.1%
August 20, 2021 1,116 -3 -0.3%
August 19, 2021 1,119 +5 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs