رادیو شخصیت on Clubhouse

رادیو شخصیت Clubhouse
13.5k Members
Updated: Mar 22, 2024

Description

در اینجا به انسان خواهیم پرداخت... شاید بتوانیم آن را بفهمیم و رعایت کنیم. اعضا می توانند در اینجا با رعایت حرمت ها آنچه دلخواه شان است انجام دهند ....
رعایت احترام: ارتباطات و ایجاد پیوند دوستی ، در کنار هم بودن را فارغ از جنسیت ، قومیت ، مذهب و آیین و نوع نگرش های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از همدیگر بیاموزیم اینجا به موسیقی شعر ادبیات آواز خواهیم پرداخت
رادیو موسیقی: دوستت دارم هایت را بلند فریاد بزن

Rules

رعایت احترام

دوستان جای بحث تا حد زود و خورد باز است. اما ادب را رعایت بفرمایید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 22, 2024 13,599 +118 +0.9%
February 01, 2024 13,481 +342 +2.7%
December 18, 2023 13,139 +526 +4.2%
November 07, 2023 12,613 +435 +3.6%
October 08, 2023 12,178 +843 +7.5%
September 08, 2023 11,335 +816 +7.8%
August 10, 2023 10,519 +314 +3.1%
July 09, 2023 10,205 +682 +7.2%
June 16, 2023 9,523 +1,044 +12.4%
March 16, 2023 8,479 +479 +6.0%
January 31, 2023 8,000 +100 +1.3%
January 23, 2023 7,900 +100 +1.3%
January 15, 2023 7,800 +100 +1.3%
January 08, 2023 7,700 +100 +1.4%
January 04, 2023 7,600 +100 +1.4%
December 24, 2022 7,500 +300 +4.2%
December 01, 2022 7,200 +100 +1.5%
November 24, 2022 7,100 +100 +1.5%
November 11, 2022 7,000 +100 +1.5%
November 05, 2022 6,900 +100 +1.5%
October 29, 2022 6,800 +100 +1.5%
October 23, 2022 6,700 +100 +1.6%
October 16, 2022 6,600 +100 +1.6%
October 04, 2022 6,500 +100 +1.6%
September 25, 2022 6,400 +100 +1.6%
September 18, 2022 6,300 +200 +3.3%
September 12, 2022 6,100 +100 +1.7%
September 02, 2022 6,000 +200 +3.5%
August 27, 2022 5,800 +200 +3.6%
August 20, 2022 5,600 +300 +5.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs