مدیکال ماریجوانا on Clubhouse

مدیکال ماریجوانا  Clubhouse
3k Members
Updated: Sep 5, 2023

Description

🔞have questions or experiences on medical cannabis, share with us.
⏰Thursdays
1 PM EST

💡Cannabis - Psychedelic & Psychology
🗣Storytelling
🔞 : پذیرش شما برای شرکت در این کلاب، تاییدیست بر داشتن سنی قانونی برای مواجهه با گفتمان پیرامون مصرف و یا سوء مصرف ترکیبات روانگردان ⛑
💚 Be Kind: جانبداری کورکورانه در جهت تایید و یا رد یک موضوع، منجربه تخریب چهره ی واقعی آن خواهد شد. با شکیبایی و مهربانی به نقطه نظرهای متفاوت همدیگه گوش کنیم 🥸
🔗Share ‌‌ : گزارش و پیگیری جدی جهت حذف از پلتفرم کلاب هاوس برای افراد سودجویی که از فرصت تریبون داده شده در جهت تبلیغ خود به عنوان فروشنده خیابانی استفاده کنند ☠️

Rules

🔞

پذیرش شما برای شرکت در این کلاب، تاییدیست بر داشتن سنی قانونی برای مواجهه با گفتمان پیرامون مصرف و یا سوء مصرف ترکیبات روانگردان ⛑

💚 Be Kind

جانبداری کورکورانه در جهت تایید و یا رد یک موضوع، منجربه تخریب چهره ی واقعی آن خواهد شد. با شکیبایی و مهربانی به نقطه نظرهای متفاوت همدیگه گوش کنیم 🥸

🔗Share ‌‌

گزارش و پیگیری جدی جهت حذف از پلتفرم کلاب هاوس برای افراد سودجویی که از فرصت تریبون داده شده در جهت تبلیغ خود به عنوان فروشنده خیابانی استفاده کنند ☠️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 05, 2023 3,013 -3 -0.1%
August 08, 2023 3,016 0 0.0%
July 07, 2023 3,016 +2 +0.1%
June 14, 2023 3,014 -27 -0.9%
March 15, 2023 3,041 +41 +1.4%
March 18, 2022 3,000 +100 +3.5%
March 10, 2022 2,900 +76 +2.7%
November 21, 2021 2,824 +8 +0.3%
November 17, 2021 2,816 +4 +0.2%
November 15, 2021 2,812 +21 +0.8%
November 08, 2021 2,791 +1 +0.1%
November 06, 2021 2,790 +2 +0.1%
November 03, 2021 2,788 +9 +0.4%
October 30, 2021 2,779 -1 -0.1%
October 28, 2021 2,780 +2 +0.1%
October 26, 2021 2,778 +91 +3.4%
August 17, 2021 2,687 -1 -0.1%
August 16, 2021 2,688 +5 +0.2%
August 13, 2021 2,683 -8 -0.3%
July 08, 2021 2,691 +1 +0.1%
July 07, 2021 2,690 +4 +0.2%
July 05, 2021 2,686 +1 +0.1%
July 04, 2021 2,685 +1 +0.1%
July 03, 2021 2,684 +3 +0.2%
July 02, 2021 2,681 +24 +1.0%
June 30, 2021 2,657 +32 +1.3%
June 29, 2021 2,625 +2 +0.1%
June 28, 2021 2,623 +5 +0.2%
June 26, 2021 2,618 +4 +0.2%
June 25, 2021 2,614 +7 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs