من يه آدم معمولى هستم on Clubhouse

من يه آدم معمولى هستم  Clubhouse
3.7k Members
Updated: Feb 1, 2024

Rules

Respectful Behavior ادب و احترام

خواهشمندم در اتاق ها ادب و احترام را رعايت كنيد همچنين وقتى شخصى در حال صحبت هست ميكروفون خود را تا اتمام صحبت خاموش نگه دارين و در حرف شخص ديگر صرفاً جهت سلام و خداحافظى كردن نپريد

Famous people اشخاص به نام

لطفاً در مورد هيچ شخص به نام اعم از بازيگر، خواننده ، سياست مدار ، بلاگر و يا اينفلونسر صحبت نكنيد حتى به شوخى

Famous people in the room اشخاص به نام در اتاق

با كمال احترام به همه عزيزانى كه در برنامه ها شركت ميكنند، اما لطفا اگر در اتاق شخص به نامى رو audience ميبينيد، لطفاً اسم نيارين شايد فقط جهت شنيدن همراه ما باشن و شرايط صحبت كردن نداشته باشن

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 16, 2023 3,702 +2 +0.1%
April 09, 2022 3,700 +100 +2.8%
March 11, 2022 3,600 -62 -1.7%
November 22, 2021 3,662 -1 -0.1%
November 20, 2021 3,663 -4 -0.2%
November 13, 2021 3,667 +3 +0.1%
November 12, 2021 3,664 +3 +0.1%
November 09, 2021 3,661 +2 +0.1%
November 08, 2021 3,659 -1 -0.1%
November 06, 2021 3,660 +3 +0.1%
November 05, 2021 3,657 -8 -0.3%
November 01, 2021 3,665 -1 -0.1%
October 30, 2021 3,666 -4 -0.2%
October 28, 2021 3,670 -12 -0.4%
August 24, 2021 3,682 +1 +0.1%
August 23, 2021 3,681 -2 -0.1%
August 20, 2021 3,683 -1 -0.1%
August 19, 2021 3,684 -2 -0.1%
August 18, 2021 3,686 -3 -0.1%
August 16, 2021 3,689 +9 +0.3%
August 13, 2021 3,680 +62 +1.8%
July 08, 2021 3,618 +7 +0.2%
July 07, 2021 3,611 +4 +0.2%
July 05, 2021 3,607 +8 +0.3%
July 04, 2021 3,599 +4 +0.2%
July 03, 2021 3,595 +5 +0.2%
July 02, 2021 3,590 +6 +0.2%
June 30, 2021 3,584 +2 +0.1%
June 29, 2021 3,582 +2 +0.1%
June 26, 2021 3,580 +8 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs