درحال زندگی کن(بخندباعشق) on Clubhouse

درحال زندگی کن(بخندباعشق) Clubhouse
2.7k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

کافه دوستی

( اینجا در کنار هم حال هم و خوب می کنیم ) 😉

زندگی را زندگی کن😉

❤🧡💛🤍


😂هیچ هنری ندارم جز خندیدن😂

زندگی جاری است
عشق بورزیم
محبت کنیم
بخندیم
برای هم بمانیم

😍🥰😘😊😀😃😄😆😁😅🤣


قانون من خنده است: قانون بی قانون فقط حال دل هم و خوب کنیم
قانون اینجا انرژی مثبته: بهترین لحظه همین حال هست فراموش نکن
قانون اینجا عشق است: در حال زندگی کردن زیباست

Rules

قانون من خنده است

قانون بی قانون فقط حال دل هم و خوب کنیم

قانون اینجا انرژی مثبته

بهترین لحظه همین حال هست فراموش نکن

قانون اینجا عشق است

در حال زندگی کردن زیباست

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 2,749 +2 +0.1%
February 05, 2024 2,747 +3 +0.2%
December 22, 2023 2,744 +1 +0.1%
November 10, 2023 2,743 +7 +0.3%
October 10, 2023 2,736 +11 +0.5%
September 11, 2023 2,725 +5 +0.2%
August 13, 2023 2,720 -3 -0.2%
July 11, 2023 2,723 -5 -0.2%
June 18, 2023 2,728 -28 -1.1%
March 17, 2023 2,756 -44 -1.6%
January 27, 2023 2,800 +100 +3.8%
March 12, 2022 2,700 +286 +11.9%
November 24, 2021 2,414 +8 +0.4%
November 22, 2021 2,406 +9 +0.4%
November 20, 2021 2,397 +48 +2.1%
November 17, 2021 2,349 -3 -0.2%
November 15, 2021 2,352 -1 -0.1%
November 14, 2021 2,353 +5 +0.3%
November 12, 2021 2,348 +14 +0.6%
November 11, 2021 2,334 +18 +0.8%
November 10, 2021 2,316 +13 +0.6%
November 09, 2021 2,303 -1 -0.1%
November 08, 2021 2,304 -5 -0.3%
November 06, 2021 2,309 +20 +0.9%
November 05, 2021 2,289 -1 -0.1%
November 03, 2021 2,290 +9 +0.4%
November 02, 2021 2,281 +18 +0.8%
November 01, 2021 2,263 +2 +0.1%
October 31, 2021 2,261 +25 +1.2%
October 30, 2021 2,236 +11 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs