کافه مدیر on Clubhouse

کافه مدیر Clubhouse
3.4k Members
🧮 Markets 🍏 Education Topics
Updated: Jan 26, 2023

Description

هدف از تشکیل این کلاپ گرد هم امدن مدیران ، اساتید و مشاوران مدیریت کشور است تا با انتقال تجربیات و همچنین به اشتراک گذاری دانش روز مدیریت و اقتصاد(با تاکید بر اقتصاد خرد) همدیگر را در اداره موفق تر کسب و کارها یاری فرمایند.سعی خواهیم کرد در این مسیر از کمک همه متخصصین داخل و خارج کشور و اساتید بین المللی بهره ببریم. (شرکت مهندسین مشاور کاین)

Rules

احترام متقابل

این باشگاه محیطی است حرفه ای و علمی برای انتقال دانش و تجربه به یکدیگر و لذا احترام متقابل به بکدیگر اصل اول حضور در چنین محیطی است

مشارکت فعال

این باشگاه متعلق به همه فرهیختگان حاضر بوده و صرفا با مشارکت فعال شما در اموزش به دیگران و یادگیری از دیگران در مییر اصلی خود قرار خواهد گرفت .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 17, 2022 3,400 +100 +3.1%
June 28, 2022 3,300 +100 +3.2%
April 29, 2022 3,200 +100 +3.3%
March 17, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 10, 2022 3,000 +580 +24.0%
November 21, 2021 2,420 +21 +0.9%
November 19, 2021 2,399 +52 +2.3%
November 15, 2021 2,347 +23 +1.0%
November 13, 2021 2,324 +2 +0.1%
November 12, 2021 2,322 +111 +5.1%
November 10, 2021 2,211 +6 +0.3%
November 08, 2021 2,205 +16 +0.8%
November 06, 2021 2,189 +87 +4.2%
November 04, 2021 2,102 +17 +0.9%
November 03, 2021 2,085 +9 +0.5%
November 01, 2021 2,076 +6 +0.3%
October 31, 2021 2,070 +3 +0.2%
October 30, 2021 2,067 +3 +0.2%
October 29, 2021 2,064 +30 +1.5%
October 28, 2021 2,034 +15 +0.8%
October 26, 2021 2,019 +784 +63.5%
August 26, 2021 1,235 +1 +0.1%
August 25, 2021 1,234 +505 +69.3%
August 24, 2021 729 +8 +1.2%
August 22, 2021 721 +1 +0.2%
August 20, 2021 720 +425 +144.1%
August 18, 2021 295 -926 -75.9%
August 17, 2021 1,221 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs