Kannaadi on Clubhouse

Kannaadi Clubhouse
5.9k Members
Updated: Mar 28, 2024

Description

Kannaadi™️ no.1 in town ! 🇲🇻

‎ވާނުވާ ބަލާ ހުރިހާ ކަމަކާއި ބެހުން،ބާޒާރުމަތިން އެންމެންގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުން
18+:
Dont expect anything :
Because we are your friends You'll never be alone again :

Rules

18+

Dont expect anything

Because we are your friends You'll never be alone again

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 28, 2024 5,999 +4 +0.1%
February 07, 2024 5,995 +6 +0.2%
December 24, 2023 5,989 +10 +0.2%
November 11, 2023 5,979 +13 +0.3%
October 12, 2023 5,966 +23 +0.4%
September 12, 2023 5,943 +1 +0.1%
August 14, 2023 5,942 -3 -0.1%
July 12, 2023 5,945 +1 +0.1%
June 19, 2023 5,944 +2 +0.1%
March 18, 2023 5,942 +12 +0.3%
March 03, 2023 5,930 +30 +0.6%
November 12, 2022 5,900 +100 +1.8%
August 14, 2022 5,800 +100 +1.8%
April 17, 2022 5,700 +100 +1.8%
March 12, 2022 5,600 +200 +3.8%
November 24, 2021 5,400 +2 +0.1%
November 23, 2021 5,398 +4 +0.1%
November 22, 2021 5,394 +2 +0.1%
November 20, 2021 5,392 +8 +0.2%
November 19, 2021 5,384 +8 +0.2%
November 17, 2021 5,376 +11 +0.3%
November 16, 2021 5,365 +3 +0.1%
November 15, 2021 5,362 +1 +0.1%
November 14, 2021 5,361 +14 +0.3%
November 13, 2021 5,347 +5 +0.1%
November 12, 2021 5,342 +1 +0.1%
November 11, 2021 5,341 +1 +0.1%
November 10, 2021 5,340 +6 +0.2%
November 09, 2021 5,334 +12 +0.3%
November 08, 2021 5,322 +5 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs