نون خامه ای on Clubhouse

نون خامه ای Clubhouse
314 Members
Updated: Nov 27, 2022

Description

محبوب، سبک و باشیرینی متناسب ! بحثهای شیرین سبک مثل نون خامه ای ولی با کمی شیطنت! از شیرینی تا اجتماع روز و فرهنگ آشپزی و شیرینی پزی!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 21, 2022 314 +1 +0.4%
November 02, 2022 313 +1 +0.4%
September 15, 2022 312 +1 +0.4%
September 09, 2022 311 +1 +0.4%
August 23, 2022 310 +1 +0.4%
August 17, 2022 309 -3 -1.0%
July 22, 2022 312 +1 +0.4%
July 15, 2022 311 +1 +0.4%
June 26, 2022 310 -1 -0.4%
June 19, 2022 311 +2 +0.7%
June 13, 2022 309 +2 +0.7%
June 06, 2022 307 -1 -0.4%
May 24, 2022 308 +2 +0.7%
May 17, 2022 306 -1 -0.4%
May 11, 2022 307 +3 +1.0%
May 04, 2022 304 +1 +0.4%
April 06, 2022 303 +2 +0.7%
March 30, 2022 301 +3 +1.1%
March 15, 2022 298 +3 +1.1%
February 21, 2022 295 +7 +2.5%
October 30, 2021 288 +12 +4.4%
August 21, 2021 276 -1 -0.4%
August 19, 2021 277 -1 -0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs