گپ و گفت on Clubhouse

گپ و گفت Clubhouse
3.6k Members
Updated: Aug 7, 2022

Description

گپ و گفت محیط دغدغه مندانه ایست برای گفتگو های سازنده در مسیر پیشرفتهای جمعی و اجتماعی. تلاش ما در این کلاب پرداختن و ایجاد اتاقهای گفتگویی است که نهایتا به توامندی و بالا بردن سطح آگاهی جامعه کمک کند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 3,600 +8 +0.3%
November 23, 2021 3,592 +3 +0.1%
November 20, 2021 3,589 +4 +0.2%
November 19, 2021 3,585 +5 +0.2%
November 16, 2021 3,580 +5 +0.2%
November 10, 2021 3,575 +4 +0.2%
November 09, 2021 3,571 +1 +0.1%
November 06, 2021 3,570 +4 +0.2%
November 01, 2021 3,566 +1 +0.1%
October 29, 2021 3,565 +1 +0.1%
October 28, 2021 3,564 +125 +3.7%
August 27, 2021 3,439 +1 +0.1%
August 26, 2021 3,438 +7 +0.3%
August 25, 2021 3,431 +6 +0.2%
August 24, 2021 3,425 +2 +0.1%
August 23, 2021 3,423 +3 +0.1%
August 22, 2021 3,420 +1 +0.1%
August 21, 2021 3,419 +5 +0.2%
August 20, 2021 3,414 +4 +0.2%
August 18, 2021 3,410 -1 -0.1%
August 17, 2021 3,411 -2 -0.1%
August 16, 2021 3,413 +10 +0.3%
August 13, 2021 3,403 +104 +3.2%
July 15, 2021 3,299 -13 -0.4%
July 08, 2021 3,312 +16 +0.5%
July 07, 2021 3,296 +9 +0.3%
July 05, 2021 3,287 +6 +0.2%
July 04, 2021 3,281 +4 +0.2%
July 03, 2021 3,277 +4 +0.2%
July 02, 2021 3,273 +15 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs