چایی‌سیگار on Clubhouse

چایی‌سیگار Clubhouse
4.8k Members
Updated: Nov 7, 2023

Description

رویکردِ نظری در بابِ تاریخ، فلسفه، سیاست، جامعه‌شناسی، و جستارهای بینارشته ای هنر. «بحث‌های این کلاب مبتنی بر پرسش‌های جدی علوم انسانی در باب هنر است»
Telegram: @chayiisigar
نَخُست: با احترام و خوشآمد، ❌برای ورود به بحث می‌بایست حداقل ۳۰ دقیقه در تالار حاضر باشید!📌موجز بیان کنید📌تنها برپاکنندگان حق قطع کردن صحبت‌ها را دارند📌از خطاب مستقیم اسامی پرهیز کنید.|
دوم: 🧷هر بیانی با مضمون تبلیغ بی صدا خواهد شد 🧷حداکثر زمان صحبت در این تالار برای پرسش و بیان حاضرین ۵ دقیقه است🧷اشخاص با هویت نامشخص (نام ، عکس ، عکس اشخاص حکومتی) به محض رویت از گروه اخراج خواهند شد.
پایان: گرچه در جهان واقعی انسان بر اساس جنسیت ، گرایش فکری یا ... طبقه بندی می شوند . اینجا مجازی است که انسان اصل است . فارغ از جنسیت ، رنگ ، قومیت و طبقه اجتماعی هدف ما گسترش هنر برای همه است.

Rules

نَخُست

با احترام و خوشآمد، ❌برای ورود به بحث می‌بایست حداقل ۳۰ دقیقه در تالار حاضر باشید!📌موجز بیان کنید📌تنها برپاکنندگان حق قطع کردن صحبت‌ها را دارند📌از خطاب مستقیم اسامی پرهیز کنید.|

دوم

🧷هر بیانی با مضمون تبلیغ بی صدا خواهد شد 🧷حداکثر زمان صحبت در این تالار برای پرسش و بیان حاضرین ۵ دقیقه است🧷اشخاص با هویت نامشخص (نام ، عکس ، عکس اشخاص حکومتی) به محض رویت از گروه اخراج خواهند شد.

پایان

گرچه در جهان واقعی انسان بر اساس جنسیت ، گرایش فکری یا ... طبقه بندی می شوند . اینجا مجازی است که انسان اصل است . فارغ از جنسیت ، رنگ ، قومیت و طبقه اجتماعی هدف ما گسترش هنر برای همه است.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 07, 2023 4,819 +56 +1.2%
October 08, 2023 4,763 +136 +3.0%
September 08, 2023 4,627 +203 +4.6%
August 10, 2023 4,424 +83 +2.0%
July 09, 2023 4,341 +65 +1.6%
June 16, 2023 4,276 +81 +2.0%
March 16, 2023 4,195 -5 -0.2%
January 19, 2023 4,200 +100 +2.5%
December 24, 2022 4,100 +100 +2.5%
November 05, 2022 4,000 +100 +2.6%
September 12, 2022 3,900 +100 +2.7%
July 25, 2022 3,800 +100 +2.8%
June 29, 2022 3,700 +100 +2.8%
May 27, 2022 3,600 +100 +2.9%
April 23, 2022 3,500 +100 +3.0%
March 18, 2022 3,400 +100 +3.1%
March 11, 2022 3,300 +494 +17.7%
November 21, 2021 2,806 +16 +0.6%
November 17, 2021 2,790 +2 +0.1%
November 16, 2021 2,788 +1 +0.1%
November 14, 2021 2,787 +7 +0.3%
November 13, 2021 2,780 +4 +0.2%
November 12, 2021 2,776 +4 +0.2%
November 11, 2021 2,772 +8 +0.3%
November 10, 2021 2,764 +15 +0.6%
November 08, 2021 2,749 +4 +0.2%
November 06, 2021 2,745 +33 +1.3%
October 30, 2021 2,712 +3 +0.2%
October 29, 2021 2,709 +4 +0.2%
October 28, 2021 2,705 +265 +10.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs