سخن‌سرا Speech House on Clubhouse

سخن‌سرا   Speech House  Clubhouse
1.4k Members
Updated: Jan 29, 2024

Description

سخن‌سرا؛ دریچه‌ی برای گفت و شنود های ارزشی،علمی، تحقیقی و اجتماعی که اسباب انتقال اندیشه و خرد را برای همه مساعد می سازد. می پرسیم، پاسخ می دهیم، دیدگاه خود را شریک می سازیم، نقد می کنیم و نقد می شویم، ولی حرمت کسی را نمی شکنیم . ما برای وصل اینجایم نه برای فصل! Let’s start making our rooms here and please invite your friends! کتاب‌ها و فایل‌های مربوط هر جلسه را در کانال تلگرام پیدا کنید. Find and join our telegram channel:@Sokhansarah

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 29, 2024 1,448 +3 +0.3%
December 15, 2023 1,445 +3 +0.3%
November 05, 2023 1,442 0 0.0%
October 06, 2023 1,442 +3 +0.3%
September 06, 2023 1,439 -2 -0.2%
August 09, 2023 1,441 -1 -0.1%
July 07, 2023 1,442 -4 -0.3%
June 15, 2023 1,446 -30 -2.1%
March 15, 2023 1,476 -24 -1.6%
March 10, 2022 1,500 +32 +2.2%
November 21, 2021 1,468 +1 +0.1%
November 15, 2021 1,467 -2 -0.2%
November 14, 2021 1,469 -2 -0.2%
November 13, 2021 1,471 -3 -0.3%
November 12, 2021 1,474 -1 -0.1%
November 10, 2021 1,475 -2 -0.2%
November 06, 2021 1,477 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,478 -1 -0.1%
October 30, 2021 1,479 -2 -0.2%
October 26, 2021 1,481 +124 +9.2%
August 24, 2021 1,357 +3 +0.3%
August 22, 2021 1,354 +4 +0.3%
August 17, 2021 1,350 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs