ANGRY BIRDS ACTION on Clubhouse

ANGRY BIRDS ACTION Clubhouse
2.6k Members
Updated: Nov 25, 2022

Rules

ᴀɴɢʀʏ ʙɪʀᴅꜱ ᴀᴄᴛɪᴏɴ

ᴛʜɪꜱ ɢʀᴏᴜᴘ ɪꜱ ᴏɴʟʏ ꜰᴏʀ ᴇɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴᴍᴇɴᴛ ᴘᴜʀᴘᴏꜱᴇ
1)ɴᴏ ᴅɪʀᴛʏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛꜱ

ᴀᴅᴍɪɴꜱ - ᴀꜱᴡᴀᴛʜʏ ᴍᴋ ,ᴢᴀʀᴀʜ, ʀᴀʙʙɪ ʙ ,ᴀʙɪɴᴀᴠ ᴋʀɪꜱʜɴᴀ,

ᴍᴏᴅᴇ ᴏɴʟʏ ꜰᴏʀ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱ 💥💥

3)ᴍᴏᴅᴇ ᴏɴʟʏ ꜰᴏʀ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱ 💥4)𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙞𝙚 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙨 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙢𝙤𝙙𝙚

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2022 2,600 -100 -3.8%
March 12, 2022 2,700 +31 +1.2%
November 23, 2021 2,669 -4 -0.2%
November 21, 2021 2,673 -5 -0.2%
November 20, 2021 2,678 -1 -0.1%
November 18, 2021 2,679 -3 -0.2%
November 15, 2021 2,682 -4 -0.2%
November 14, 2021 2,686 -2 -0.1%
November 13, 2021 2,688 +20 +0.8%
November 12, 2021 2,668 +3 +0.2%
November 11, 2021 2,665 +13 +0.5%
November 10, 2021 2,652 +12 +0.5%
November 09, 2021 2,640 +29 +1.2%
November 08, 2021 2,611 +22 +0.9%
November 07, 2021 2,589 +4 +0.2%
November 06, 2021 2,585 +9 +0.4%
November 05, 2021 2,576 +6 +0.3%
November 04, 2021 2,570 +55 +2.2%
November 03, 2021 2,515 +29 +1.2%
November 02, 2021 2,486 +7 +0.3%
October 31, 2021 2,479 +8 +0.4%
October 29, 2021 2,471 +4 +0.2%
October 28, 2021 2,467 +1,133 +85.0%
August 27, 2021 1,334 -1 -0.1%
August 26, 2021 1,335 +48 +3.8%
August 25, 2021 1,287 +1,003 +353.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs