ANGRY BIRDS ACTION on Clubhouse

ANGRY BIRDS ACTION Clubhouse
2.5k Members
Updated: Feb 6, 2024

Description

ᴀɴɢʀʏ ʙɪʀᴅꜱ ᴀᴄᴛɪᴏɴ: ᴛʜɪꜱ ɢʀᴏᴜᴘ ɪꜱ ᴏɴʟʏ ꜰᴏʀ ᴇɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴᴍᴇɴᴛ ᴘᴜʀᴘᴏꜱᴇ
1)ɴᴏ ᴅɪʀᴛʏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛꜱ

ᴀᴅᴍɪɴꜱ - ᴀꜱᴡᴀᴛʜʏ ᴍᴋ ,ʀᴀʙʙɪ ʙ ,
ᴍᴏᴅᴇ ᴏɴʟʏ ꜰᴏʀ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱ 💥💥: 3)ᴍᴏᴅᴇ ᴏɴʟʏ ꜰᴏʀ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱ 💥4)𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙞𝙚 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙨 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙢𝙤𝙙𝙚

Rules

ᴀɴɢʀʏ ʙɪʀᴅꜱ ᴀᴄᴛɪᴏɴ

ᴛʜɪꜱ ɢʀᴏᴜᴘ ɪꜱ ᴏɴʟʏ ꜰᴏʀ ᴇɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴᴍᴇɴᴛ ᴘᴜʀᴘᴏꜱᴇ
1)ɴᴏ ᴅɪʀᴛʏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛꜱ

ᴀᴅᴍɪɴꜱ - ᴀꜱᴡᴀᴛʜʏ ᴍᴋ ,ᴢᴀʀᴀʜ, ʀᴀʙʙɪ ʙ ,ᴀʙɪɴᴀᴠ ᴋʀɪꜱʜɴᴀ,

ᴍᴏᴅᴇ ᴏɴʟʏ ꜰᴏʀ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱ 💥💥

3)ᴍᴏᴅᴇ ᴏɴʟʏ ꜰᴏʀ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱ 💥4)𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙞𝙚 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙨 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙢𝙤𝙙𝙚

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 06, 2024 2,546 +1 +0.1%
December 23, 2023 2,545 +1 +0.1%
November 11, 2023 2,544 0 0.0%
October 11, 2023 2,544 +1 +0.1%
September 11, 2023 2,543 0 0.0%
August 14, 2023 2,543 -2 -0.1%
July 12, 2023 2,545 0 0.0%
June 18, 2023 2,545 -6 -0.3%
March 18, 2023 2,551 -22 -0.9%
March 02, 2023 2,573 -27 -1.1%
March 27, 2022 2,600 -100 -3.8%
March 12, 2022 2,700 +31 +1.2%
November 23, 2021 2,669 -4 -0.2%
November 21, 2021 2,673 -5 -0.2%
November 20, 2021 2,678 -1 -0.1%
November 18, 2021 2,679 -3 -0.2%
November 15, 2021 2,682 -4 -0.2%
November 14, 2021 2,686 -2 -0.1%
November 13, 2021 2,688 +20 +0.8%
November 12, 2021 2,668 +3 +0.2%
November 11, 2021 2,665 +13 +0.5%
November 10, 2021 2,652 +12 +0.5%
November 09, 2021 2,640 +29 +1.2%
November 08, 2021 2,611 +22 +0.9%
November 07, 2021 2,589 +4 +0.2%
November 06, 2021 2,585 +9 +0.4%
November 05, 2021 2,576 +6 +0.3%
November 04, 2021 2,570 +55 +2.2%
November 03, 2021 2,515 +29 +1.2%
November 02, 2021 2,486 +7 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs