کلاه قرمزی ۱۴۰۰ on Clubhouse

کلاه قرمزی  ۱۴۰۰ Clubhouse
2.5k Members
🙊 Comedy 💥 Fun Topics
Updated: Jun 22, 2022

Description

The Official Club of Red Hat 1400 . ( Kolah Ghermezi 1400)

ما اینجا تقلید صدا از تمام شخصیت های کارتونی انجام می دهیم و کلی خنده و شادی کنار هم داریم. کلاه قرمزی اینجاست ا شما رو بخندونه پس همراهش باشید تا ساعاتی کنار هم بخندیم . ( اولین کلاب کلاه قرمزی در کلاب هاوس)

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 07, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 26, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 11, 2022 2,300 +185 +8.8%
November 22, 2021 2,115 -5 -0.3%
November 15, 2021 2,120 +1 +0.1%
November 09, 2021 2,119 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,118 -7 -0.4%
October 30, 2021 2,125 +1 +0.1%
October 28, 2021 2,124 +29 +1.4%
August 27, 2021 2,095 -1 -0.1%
August 26, 2021 2,096 -1 -0.1%
August 25, 2021 2,097 -4 -0.2%
August 22, 2021 2,101 -1 -0.1%
August 21, 2021 2,102 +2 +0.1%
August 20, 2021 2,100 -3 -0.2%
August 19, 2021 2,103 -5 -0.3%
August 17, 2021 2,108 -22 -1.1%
July 15, 2021 2,130 -43 -2.0%
July 07, 2021 2,173 +4 +0.2%
July 05, 2021 2,169 -1 -0.1%
July 04, 2021 2,170 +5 +0.3%
July 03, 2021 2,165 +6 +0.3%
June 26, 2021 2,159 -3 -0.2%
June 23, 2021 2,162 +2 +0.1%
June 22, 2021 2,160 -1 -0.1%
June 21, 2021 2,161 -3 -0.2%
June 20, 2021 2,164 +7 +0.4%
June 19, 2021 2,157 +5 +0.3%
June 13, 2021 2,152 -4 -0.2%
June 12, 2021 2,156 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs