مدیریت کسب و کار on Clubhouse

مدیریت کسب و کار  Clubhouse
45.7k Members
Updated: Sep 11, 2023

Description

اجرا بزرگ‌ترین مسالهء مطرح نشده در مدیریت امروز است و نبود آن بزرگ‌ترین مانع موفقیت و بیش‌تر ناکامی‌هایی است که به اشتباه به گردن علل دیگر گذاشته می‌شود.
📽 لطفا ضبط نکنید! : ضبط صدا و یا تصویر در تمامی روم های کلاب مدیریت کسب و کار ممنوع می‌باشد. در صورت مواجهه با چنین تخلفی فرد خاطی به کلاب‌ هاوس ریپورت و در صورت نیاز پیگرد قانونی نیز بعمل خواهد آمد.
🚀 ما اینجا جمع شدیم برای تبادل اطلاعات : در کلاب مدیریت کسب و کار ما به مسائل پیرامون کسب و کار های مختلف در صنایع متنوع خواهیم پرداخت لذا از شما خواهشمندیم از بحث و گفتگو در رابطه با مسائل سیاسی، جنسیتی و بازاریابی شبکه‌ای پرهیز بفرمایید.
🙏 لطفا رعایت کنید !: در کلاب مدیریت کسب و کار ما برای تمامی همراهان خود فارغ از طبقه و عنوان اجتماعی احترام برابری قائل هستیم. پس از شما تقاضامندیم احترام به حقوق و زمان دیگران را در اولویت‌های خودتان قرار بدهید.

Rules

📽 لطفا ضبط نکنید!

ضبط صدا و یا تصویر در تمامی روم های کلاب مدیریت کسب و کار ممنوع می‌باشد. در صورت مواجهه با چنین تخلفی فرد خاطی به کلاب‌ هاوس ریپورت و در صورت نیاز پیگرد قانونی نیز بعمل خواهد آمد.

🚀 ما اینجا جمع شدیم برای تبادل اطلاعات

در کلاب مدیریت کسب و کار ما به مسائل پیرامون کسب و کار های مختلف در صنایع متنوع خواهیم پرداخت لذا از شما خواهشمندیم از بحث و گفتگو در رابطه با مسائل سیاسی، جنسیتی و بازاریابی شبکه‌ای پرهیز بفرمایید.

🙏 لطفا رعایت کنید !

در کلاب مدیریت کسب و کار ما برای تمامی همراهان خود فارغ از طبقه و عنوان اجتماعی احترام برابری قائل هستیم. پس از شما تقاضامندیم احترام به حقوق و زمان دیگران را در اولویت‌های خودتان قرار بدهید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 11, 2023 45,749 -19 -0.1%
August 13, 2023 45,768 -36 -0.1%
July 11, 2023 45,804 -25 -0.1%
June 18, 2023 45,829 -228 -0.5%
March 17, 2023 46,057 -43 -0.1%
January 31, 2023 46,100 +100 +0.3%
January 12, 2023 46,000 +100 +0.3%
January 01, 2023 45,900 +100 +0.3%
December 24, 2022 45,800 +300 +0.7%
December 01, 2022 45,500 -100 -0.3%
November 25, 2022 45,600 +100 +0.3%
November 18, 2022 45,500 +100 +0.3%
November 12, 2022 45,400 +200 +0.5%
November 05, 2022 45,200 +100 +0.3%
October 30, 2022 45,100 +100 +0.3%
October 23, 2022 45,000 +100 +0.3%
October 17, 2022 44,900 +100 +0.3%
October 10, 2022 44,800 +100 +0.3%
September 25, 2022 44,700 +100 +0.3%
September 19, 2022 44,600 +100 +0.3%
September 12, 2022 44,500 +100 +0.3%
September 06, 2022 44,400 +100 +0.3%
August 27, 2022 44,300 +100 +0.3%
August 21, 2022 44,200 +100 +0.3%
August 14, 2022 44,100 +100 +0.3%
August 08, 2022 44,000 +200 +0.5%
July 26, 2022 43,800 +200 +0.5%
July 19, 2022 43,600 +100 +0.3%
July 13, 2022 43,500 +100 +0.3%
July 06, 2022 43,400 +100 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs