انقلاب قانون اساسی on Clubhouse

انقلاب قانون اساسی Clubhouse
4.9k Members
Updated: Mar 12, 2024

Description

پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران
ما مردم ایران، باهدف تشکیل جامعه ای بهتر و برقرارکردن آزادی، امنیت، آرامش و گسترش داد برای خودمان و آیندگان مان، این قانون اساسی را برای ایران نگاشته ایم تا حکومتی که شایسته ایرانیان باشد بر پایه آن شکل گیرد.

اصل یک: رای اکثریت مردم ایران که بازتاب خرد همگانی ایرانیان می باشد، بالاترین جایگاه را در تمام تصمیم گیری ها دارد و هیچ فرد، گروه، مذهب یا ایدیولوژی آسمانی و زمینی در هیچ شرایطی بر رای مردم برتری ندارد. مردم ایران از هر گروه آیین، نژاد و جنسیت از حقوق برابر برخوردار هستند و به یک میزان حق مشارکت مستقیم در اداره امور کشور را دارند. حق حیات، حق آزادی بیان و عقیده، حق حفظ حیثیت و حق دسترسی به دادرسی عادلانه از حقوق اساسی مردم می باشد و این حقوق را نمی توان به استناد نظر اکثریت و یا وضع قوانین از آنها سلب کرد و یا مورد تعرض قرار داد. قانونگذار حق ندارد قوانینی وضع کند که سبب برتری یک مذهب، آیین و یا اعتقاد بر دیگر اعتقادات و یا ممنوعیت پیروی از هر نوع آیین و عقیده ای باشد. همچنین آزادی احزاب ،رسانه ها، سازمانهای مردم نهاد و آزادی اعتراض مسالمت آمیز مردم به رفتار حکومت از حقوق حفاظت شده مردم در این قانون می باشد. مجازاتهای خشن و غیر معمول و مجازات اعدام و همچنین شکنجه در تمامی اشکال آن و نگهداری افراد به هر بهانه ای در سلول های انفرادی ممنوع است.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2024 4,930 +170 +3.6%
January 22, 2024 4,760 +81 +1.8%
December 08, 2023 4,679 +98 +2.2%
November 01, 2023 4,581 +137 +3.1%
October 01, 2023 4,444 +198 +4.7%
September 02, 2023 4,246 -9 -0.3%
August 04, 2023 4,255 +2 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs