پایگاه مدیریت پروژه on Clubhouse

پایگاه مدیریت پروژه Clubhouse
1.7k Members
Updated: Feb 3, 2024

Description

پایگاه مدیریت پروژه محلی برای انتقال دانش و تجربیات در زمینه بهبود مدیریت در پروژه های صنعتی و عمرانی کشور می باشد.
این کلاب توسط ادمین همین کانال در تلگرام و اینستاگرام تاسیس گردیده است.
ای دی تلگرام کانال @pmbank میباشد.
رکورد: باتوجه به اینکه این کلاب در راستای ارتقا دانش مدیریت پروژه فعالیت می نماید هدف از برگزاری روم ها فقط و فقط اموزشی میباشد . لذا برای امکان استفاده مجدد از مطالب روم ها رکورد می گردد .
Recording: Due to the fact that this club works to improve the knowledge of project management, the purpose of holding the rooms is for educational purposes only. Therefore, it is recorded for the rooms

Rules

رکورد

باتوجه به اینکه این کلاب در راستای ارتقا دانش مدیریت پروژه فعالیت می نماید هدف از برگزاری روم ها فقط و فقط اموزشی میباشد . لذا برای امکان استفاده مجدد از مطالب روم ها رکورد می گردد .

Recording

Due to the fact that this club works to improve the knowledge of project management, the purpose of holding the rooms is for educational purposes only. Therefore, it is recorded for the rooms

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 03, 2024 1,746 0 0.0%
December 20, 2023 1,746 -1 -0.1%
November 09, 2023 1,747 -1 -0.1%
October 09, 2023 1,748 -1 -0.1%
September 09, 2023 1,749 -2 -0.2%
August 12, 2023 1,751 -3 -0.2%
July 10, 2023 1,754 -3 -0.2%
June 17, 2023 1,757 -24 -1.4%
March 16, 2023 1,781 -19 -1.1%
December 24, 2022 1,800 +100 +5.9%
June 23, 2022 1,700 +100 +6.3%
April 09, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 11, 2022 1,500 +405 +37.0%
November 23, 2021 1,095 +11 +1.1%
November 19, 2021 1,084 +28 +2.7%
November 11, 2021 1,056 +4 +0.4%
November 10, 2021 1,052 +21 +2.1%
November 06, 2021 1,031 +23 +2.3%
November 01, 2021 1,008 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,007 +9 +1.0%
October 28, 2021 998 +294 +41.8%
August 26, 2021 704 +16 +2.4%
August 24, 2021 688 +8 +1.2%
August 23, 2021 680 +1 +0.2%
August 22, 2021 679 +5 +0.8%
August 21, 2021 674 +8 +1.3%
August 20, 2021 666 +1 +0.2%
August 19, 2021 665 +37 +5.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs