Queen Aragsan on Clubhouse

Queen Aragsan Clubhouse
1.9k Members
Updated: Nov 25, 2022

Description

ꜱᴀᴀxiiʙᴀᴅᴀ ꜱʜᴀʀᴀꜰᴛᴀ ɪʏᴏ xᴜꜱʜᴍᴀᴅᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴋᴜꜱᴏᴏᴅʜᴀᴡᴀᴀᴅᴀ ʜᴏʏɢᴀ ᴀʏ ᴋᴜ ᴋᴜʟᴍᴀᴀɴ ᴅʜᴀʟɪɴʏᴀʀᴀdᴀ ᴜɢᴜ Qɪɪᴍᴀʜᴀ ɪʏᴏ Qᴀᴅᴀʀɪɴᴛᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴄʟᴜʙʜᴏᴜꜱᴇ.❤️. 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒕𝒐 𝒋𝒐𝒊𝒏 𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒍𝒖𝒃. ✧༝┉┉┉┉┉˚*❋ ❋ ❋*˚┉┉┉┉┉༝✧
ʜᴀʟᴋᴀᴀɴ ᴡᴀxᴀᴀɴ ᴋᴜ Qᴀʙᴀɴᴀᴀ ʙᴀʀɴᴀᴀᴍɪᴊʏᴏ ᴀᴀᴅ ᴜxɪɪꜱᴏ ʙᴀᴅᴀɴ.🙏❤️. ✳ 𝗜𝘀𝗯𝗮𝗿𝗮𝘀𝗵𝗼 ༄ 𝐃𝐚𝐝𝐤𝐮 𝐰𝐚𝐚 𝐇𝐚𝐧𝐭𝐢𝐲𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐨. ✳ 𝗠𝗨𝗫𝗔𝗔𝗗𝗔𝗥𝗢.📖 🎶 ✳🥀𝗛𝗶 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 📩 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 + 𝘀𝗻𝗮𝗽𝗰𝗵𝗮𝘁. ✳ Kᴀғᴛᴀɴ ɪʏᴏ Sʜᴇᴇᴋᴏ

Rules

No hate speach

Fadlan qof groupka ku jira ama kamid ah ha caayin!.

No remove

Fadlan cidna haka removin groupka Haddi aad tahy qof marti ku ah qolka islamatkana ad aragto qof uu horay khilaf idinka dhexeyay.

No noise

Fadlan qaylada iyo buuqa waa ka mamnuuc qolkan dhexdiisa FG: haddi uu jiro qof aad is yar af gadhen amaba aad is qabaten fadlan isku day inad qofkasi ad luqa la aado..

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 21, 2022 1,900 -100 -5.0%
May 15, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 12, 2022 1,900 +115 +6.5%
November 23, 2021 1,785 +5 +0.3%
November 22, 2021 1,780 +11 +0.7%
November 21, 2021 1,769 +5 +0.3%
November 15, 2021 1,764 -4 -0.3%
November 14, 2021 1,768 +3 +0.2%
November 10, 2021 1,765 +2 +0.2%
November 08, 2021 1,763 +9 +0.6%
November 07, 2021 1,754 -8 -0.5%
November 05, 2021 1,762 +6 +0.4%
November 02, 2021 1,756 -1 -0.1%
October 30, 2021 1,757 -1 -0.1%
October 29, 2021 1,758 -3 -0.2%
October 28, 2021 1,761 +1 +0.1%
October 27, 2021 1,760 +426 +32.0%
August 27, 2021 1,334 +1 +0.1%
August 26, 2021 1,333 +12 +1.0%
August 25, 2021 1,321 +116 +9.7%
August 24, 2021 1,205 +3 +0.3%
August 23, 2021 1,202 +36 +3.1%
August 22, 2021 1,166 +26 +2.3%
August 21, 2021 1,140 +33 +3.0%
August 20, 2021 1,107 +40 +3.8%
August 19, 2021 1,067 +14 +1.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs