اردیبهشت on Clubhouse

اردیبهشت Clubhouse
1.2k Members
Updated: Apr 16, 2024

Description

انجمن اردیبهشت فضایی برای روابط دوستانه و طرح موضوعاتی پیرامون ادبیات، هنر، فرهنگ و علوم انسانی است.
فارغ از تمام این موضوعات، همدیگر را دوست خواهیم داشت...

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 08, 2024 1,216 +213 +21.3%
December 25, 2023 1,003 +605 +152.1%
November 12, 2023 398 +9 +2.4%
October 12, 2023 389 +7 +1.9%
September 12, 2023 382 +40 +11.7%
August 15, 2023 342 +73 +27.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs