ತುಳುನಾಡು on Clubhouse

ತುಳುನಾಡು Clubhouse
786 Members
🍏 Education 👋 Clubhouse Topics
Updated: Nov 30, 2022

Description

ತುಳುನಾಡು, ತುಳುಭಾಸೆ - ಸಂಸ್ಕೃತಿ

Rules

ನಿಂದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ

ಅನುಭವ, ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 24, 2022 786 +2 +0.3%
November 18, 2022 784 +1 +0.2%
October 04, 2022 783 +1 +0.2%
September 18, 2022 782 -1 -0.2%
August 13, 2022 783 +1 +0.2%
July 31, 2022 782 +1 +0.2%
July 18, 2022 781 -1 -0.2%
July 12, 2022 782 +1 +0.2%
July 05, 2022 781 +2 +0.3%
June 29, 2022 779 -3 -0.4%
May 20, 2022 782 +1 +0.2%
May 14, 2022 781 -1 -0.2%
April 16, 2022 782 +3 +0.4%
April 09, 2022 779 +1 +0.2%
April 02, 2022 778 +2 +0.3%
March 26, 2022 776 -1 -0.2%
March 18, 2022 777 +1 +0.2%
March 11, 2022 776 +13 +1.8%
November 22, 2021 763 +3 +0.4%
November 18, 2021 760 +3 +0.4%
November 16, 2021 757 +3 +0.4%
November 15, 2021 754 +4 +0.6%
November 13, 2021 750 +1 +0.2%
November 12, 2021 749 +1 +0.2%
November 11, 2021 748 +4 +0.6%
November 08, 2021 744 +2 +0.3%
November 07, 2021 742 +4 +0.6%
November 04, 2021 738 +8 +1.1%
October 31, 2021 730 +2 +0.3%
October 30, 2021 728 +2 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs