هم فهمی آزاد قرآن on Clubhouse

هم فهمی آزاد قرآن Clubhouse
1.5k Members
🕌 Islam Topic
Updated: May 20, 2022

Description

مرامنامه:

۱ - هدف آشنایی با دیدگاهها و نظرهای مختلف است و قصد اقناع کسی یا نتیجه گیری وجود ندارد. فرصتی است که نظرات دیگران به گوشمان بخورد.
۲- در مباحث پیش فرض باورمندی وجود دارد و هدف نقد قرآن نیست.
۳- برای خارج نشدن از بحث قرآن، مطالب به دور از سیاست، اتفاقات روز و اشخاص بیان می شوند و میانجی های گروه مسئول کنترل شرایط هستند.
۴ - نظرات ارائه شده باید با متن سازگاری داشته باشد تا برداشتی کاملا خارج از متن تلقی نشود.
۵ - انتظار میرود فضا محترمانه و همدلانه اداره شود.
۶- پیشاپیش از اینکه ممکن است فرصت کافی به همه ی دوستان نرسد عذرخواهی می کنیم.

Rules

قانون اول

۱ - هدف آشنایی با دیدگاهها و نظرهای مختلف است و قصد اقناع کسی یا نتیجه گیری وجود ندارد. فرصتی است که نظرات دیگران به گوشمان بخورد.
۲- در مباحث پیش فرض باورمندی وجود دارد و هدف نقد قرآن نیست

قانون دوم

۳- برای خارج نشدن از بحث، مطالب به دور از سیاست، اتفاقات روز و اشخاص بیان می شوند و مدیر گروه مسئول کنترل شرایط هستند.
۴ - نظرات ارائه شده باید با متن سازگاری داشته باشد تا برداشتی کاملا خارج از متن

قانون سوم

۵- انتظار میرود فضا محترمانه و همدلانه اداره شود.
۶- پیشاپیش از اینکه ممکن است فرصت کافی به همه ی دوستان نرسد عذرخواهی می کنیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 08, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 10, 2022 1,400 +166 +13.5%
November 20, 2021 1,234 +2 +0.2%
November 18, 2021 1,232 +8 +0.7%
November 16, 2021 1,224 +8 +0.7%
November 13, 2021 1,216 +17 +1.5%
November 09, 2021 1,199 +5 +0.5%
November 08, 2021 1,194 +7 +0.6%
November 06, 2021 1,187 +2 +0.2%
November 05, 2021 1,185 +11 +1.0%
November 01, 2021 1,174 +2 +0.2%
October 30, 2021 1,172 +173 +17.4%
August 26, 2021 999 +8 +0.9%
August 25, 2021 991 +1 +0.2%
August 24, 2021 990 +2 +0.3%
August 23, 2021 988 -1 -0.2%
August 21, 2021 989 +980 +10,888.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs