كافه كاپرى on Clubhouse

كافه كاپرى Clubhouse
725 Members
Updated: Mar 7, 2024

Description

بى شك هركدام از ما روزى يا روزگارى دلمان را در جايى از دنيا جاگذاشته ايم. براى من اين نقطه شهر كاپرى در كشور ايتالياست! كافه كاپرى جاييست كه دور هم جمع ميشويم تا براى دقايقى از آرزوهايمان و آنچه دوست ميداريم، به دور از هر قضاوتى، آزادانه بايكديگر گفتگو كنيم ، كتاب بخوانيم و موسيقى گوش كنيم، منتظرتان هستم، فريماه🇮🇹☕️❤️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 07, 2024 725 +1 +0.2%
January 17, 2024 724 +1 +0.2%
December 03, 2023 723 0 0.0%
October 28, 2023 723 +1 +0.2%
September 28, 2023 722 -1 -0.2%
August 29, 2023 723 +3 +0.5%
July 27, 2023 720 0 0.0%
July 01, 2023 720 +1 +0.2%
April 05, 2023 719 -9 -1.3%
March 11, 2023 728 0 0.0%
January 26, 2023 728 +1 +0.2%
January 10, 2023 727 +1 +0.2%
January 03, 2023 726 +1 +0.2%
November 28, 2022 725 +1 +0.2%
October 27, 2022 724 +1 +0.2%
October 21, 2022 723 +1 +0.2%
October 02, 2022 722 -1 -0.2%
September 23, 2022 723 -4 -0.6%
September 10, 2022 727 +1 +0.2%
August 18, 2022 726 -3 -0.5%
August 11, 2022 729 +1 +0.2%
August 05, 2022 728 -1 -0.2%
July 23, 2022 729 +1 +0.2%
July 10, 2022 728 +3 +0.5%
July 03, 2022 725 -1 -0.2%
June 27, 2022 726 +1 +0.2%
June 20, 2022 725 +1 +0.2%
June 07, 2022 724 +1 +0.2%
June 01, 2022 723 -1 -0.2%
May 25, 2022 724 +3 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs