صوراسرافیل on Clubhouse

صوراسرافیل Clubhouse
13.1k Members
Updated: Jul 5, 2024

Description

📣 صوراسرافیل صدای آزادیخواهان ایران است ایرانیانی که سال‌ها با قومیت‌ها و زبان‌های متفاوت در کنار هم با مهرورزی و مسالمت به سر آورده و زیسته‌اند، همین که ایرانی باشی و ایران‌دوست در صدر صوراسرافیل جای داری، اینجا‌ گوشی برای شنیدن صدای توست تا گرد هم آییم و با هم بگوییم و بشنویم و درک کنیم و هم اندیشی و هم افزایی کنیم!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 13,179 +179 +1.4%
January 16, 2023 13,000 -100 -0.8%
December 01, 2022 13,100 +100 +0.8%
October 23, 2022 13,000 +100 +0.8%
October 04, 2022 12,900 +100 +0.8%
September 30, 2022 12,800 +100 +0.8%
September 25, 2022 12,700 +100 +0.8%
September 06, 2022 12,600 +100 +0.8%
August 27, 2022 12,500 +100 +0.9%
August 14, 2022 12,400 +100 +0.9%
August 07, 2022 12,300 +100 +0.9%
July 25, 2022 12,200 +100 +0.9%
July 12, 2022 12,100 +100 +0.9%
July 06, 2022 12,000 +100 +0.9%
June 29, 2022 11,900 +100 +0.9%
June 23, 2022 11,800 +200 +1.8%
June 16, 2022 11,600 +100 +0.9%
June 10, 2022 11,500 +200 +1.8%
June 03, 2022 11,300 +200 +1.9%
May 27, 2022 11,100 +400 +3.8%
May 21, 2022 10,700 +300 +2.9%
May 14, 2022 10,400 +600 +6.2%
May 07, 2022 9,800 +100 +1.1%
April 23, 2022 9,700 +100 +1.1%
March 27, 2022 9,600 +100 +1.1%
March 19, 2022 9,500 +200 +2.2%
March 12, 2022 9,300 +3,656 +64.8%
November 24, 2021 5,644 +6 +0.2%
November 23, 2021 5,638 +37 +0.7%
November 22, 2021 5,601 +35 +0.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs