டீக்கடை பெஞ்ச் on Clubhouse

டீக்கடை பெஞ்ச் Clubhouse
10k Members
Updated: Feb 3, 2024

Description

We’ll discuss every day with different topics, travelling, open mic, entrepreneur discussion, Funtime and Biggboss review daily..

Please do reach to moderators of that particular session if u have any issues..
கண்ணியமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவேன்: Use only respectful words, no abusive language,
டீ கடை பெஞ்ச் பின்தொடர்வேன்: Follow our tea kadai bench group

Rules

கண்ணியமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவேன்

Use only respectful words

டீ கடை பெஞ்ச் பின்தொடர்வேன்

Follow our tea kadai bench group

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 03, 2024 10,026 +180 +1.9%
December 20, 2023 9,846 +187 +2.0%
November 09, 2023 9,659 +178 +1.9%
October 09, 2023 9,481 +123 +1.4%
September 09, 2023 9,358 +36 +0.4%
August 12, 2023 9,322 +44 +0.5%
July 10, 2023 9,278 +11 +0.2%
June 17, 2023 9,267 +140 +1.6%
March 17, 2023 9,127 +127 +1.5%
January 27, 2023 9,000 +100 +1.2%
January 12, 2023 8,900 +100 +1.2%
December 28, 2022 8,800 +100 +1.2%
December 24, 2022 8,700 +100 +1.2%
November 24, 2022 8,600 +100 +1.2%
November 05, 2022 8,500 +100 +1.2%
October 17, 2022 8,400 +100 +1.3%
October 10, 2022 8,300 +100 +1.3%
September 12, 2022 8,200 +100 +1.3%
August 14, 2022 8,100 +100 +1.3%
July 19, 2022 8,000 +100 +1.3%
June 16, 2022 7,900 +100 +1.3%
May 21, 2022 7,800 +100 +1.3%
May 07, 2022 7,700 +100 +1.4%
April 23, 2022 7,600 +100 +1.4%
April 09, 2022 7,500 +100 +1.4%
March 27, 2022 7,400 +100 +1.4%
March 19, 2022 7,300 +100 +1.4%
March 11, 2022 7,200 +2,687 +59.6%
November 23, 2021 4,513 +36 +0.9%
November 22, 2021 4,477 +12 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs