پژوهشگر on Clubhouse

پژوهشگر Clubhouse
2.5k Members
Updated: Nov 1, 2023

Description

آدرس کانال تلگرام:
https://t.me/pajhooheshgar
آدرس دیسکور:
https://discord.gg/4eXQfs9Z
قانون: هر کلامی که احتمالا باعث آزار کسی بشود ممنوع است.
قانون۱: لطفا بدون اجازه مایک باز نکنید. برای اجازه گرفتن از علامت ! ! استفاده کنید. وقتی مدریتور مایک باز کرد لطفا مایک خود را ببندید.
قانون۲: فحاشی، حمله به شخص، اتهام نادانی، حاشیه پردازی و رجزخوانی ممنوع
قانون۳: درصورت عدم رعایت قوانین، مدریتور حق دارد شما را از استیج یا روم اخراج کند.

Some Club Members

More Clubs