اصول مراقبتهای پوستی on Clubhouse

اصول مراقبتهای پوستی  Clubhouse
1.3k Followers
11 Members
💊 Medicine 🍏 Education Topics
Updated: Jun 12, 2021

Description

توی این کلاب قراره باهم قدم به قدم یاد بکیریم چطوری از پوست و موهامون مراقبت کنیم❤️ رومهای مفید ما در این باره رو از دست ندین 🌿

Rules

قانون اول

تبلیغات هدفمند و برنامه ریزی شده برای هر شخص یا فروشگاه یا برندی بدون اطلاع مدریتورهای روم ها ممنوعه❤️

قانون دوم

احترام و برخورد مناسب هنگام صحبت کردن از اصول اساسی این کلابه

قانون سوم

خودتونو دوست داشته باشید❤️😍 همه ی ما زیباییم

Last 30 Days Breakdown

Day Followers Gain % Gain
June 12, 2021 1,323 +1 +0.1%
June 11, 2021 1,322 +9 +0.7%
June 10, 2021 1,313 +2 +0.2%
June 09, 2021 1,311 +10 +0.8%
June 08, 2021 1,301 +4 +0.4%
June 07, 2021 1,297 +7 +0.6%
June 06, 2021 1,290 +5 +0.4%
June 05, 2021 1,285 +6 +0.5%
June 04, 2021 1,279 +2 +0.2%
June 03, 2021 1,277 +4 +0.4%
June 02, 2021 1,273 +6 +0.5%
June 01, 2021 1,267 +4 +0.4%
May 31, 2021 1,263 +2 +0.2%
May 30, 2021 1,261 +3 +0.3%
May 29, 2021 1,258 +10 +0.9%
May 28, 2021 1,248 +6 +0.5%
May 27, 2021 1,242 +6 +0.5%
May 26, 2021 1,236 +10 +0.9%
May 25, 2021 1,226 +3 +0.3%
May 24, 2021 1,223 +6 +0.5%
May 23, 2021 1,217 +21 +1.8%
May 22, 2021 1,196 +7 +0.6%
May 21, 2021 1,189 +9 +0.8%
May 20, 2021 1,180 +10 +0.9%
May 19, 2021 1,170 +8 +0.7%
May 18, 2021 1,162 +9 +0.8%
May 17, 2021 1,153 +5 +0.5%
May 16, 2021 1,148 +21 +1.9%
May 15, 2021 1,127 +2 +0.2%
May 14, 2021 1,125 +8 +0.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs