راهِ ابریشم | Silk Road on Clubhouse

راهِ ابریشم | Silk Road Clubhouse
2.5k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

مرزِ سیاسی قائم به حذف و طرد است. برساختِ که جدایی‌های فرضی را طبیعی وانمود و انسان‌ها را به خود و بیگانه و دوست و دشمن تقسیم می‌کند. راهِ ابریشم، به مرزهای سیاسی باور ندارد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 18, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 12, 2022 2,400 +89 +3.9%
November 24, 2021 2,311 +1 +0.1%
November 21, 2021 2,310 +1 +0.1%
November 17, 2021 2,309 +2 +0.1%
November 15, 2021 2,307 +4 +0.2%
November 13, 2021 2,303 +2 +0.1%
November 12, 2021 2,301 +6 +0.3%
November 07, 2021 2,295 +2 +0.1%
November 06, 2021 2,293 +3 +0.2%
November 04, 2021 2,290 +2 +0.1%
October 31, 2021 2,288 +4 +0.2%
October 30, 2021 2,284 +1 +0.1%
October 29, 2021 2,283 +2 +0.1%
October 28, 2021 2,281 -1 -0.1%
October 26, 2021 2,282 +44 +2.0%
August 26, 2021 2,238 +2 +0.1%
August 25, 2021 2,236 -1 -0.1%
August 23, 2021 2,237 +3 +0.2%
August 22, 2021 2,234 +3 +0.2%
August 21, 2021 2,231 +3 +0.2%
August 19, 2021 2,228 +2 +0.1%
August 18, 2021 2,226 -4 -0.2%
August 17, 2021 2,230 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs