चीया र चुरोट on Clubhouse

चीया र चुरोट Clubhouse
1.2k Members
Updated: Nov 8, 2023

Description

Welcome all
1. आफ्नो पालो आउदा मात्रै बोल्नु पर्ने छ, प्रत्यक वक्ताले ५-१० मिनेट दिइनेछ।: 1. आफ्नो पालो आउदा मात्रै बोल्नु पर्ने छ, प्रत्यक वक्ताले ५-१० मिनेट दिइनेछ।
2. शिर्षक भन्दा बाहिरी कुरा गरिएको महशुस भएमा वक्तालाई रोकिने छ।
3. वक्ताले आफ्नो धारणा मात्रै राख्न पाउने छन्, कोहि कसै माथि व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन पाइने छैन।
4. वक्तालाई प्रश्न सोध्नु परेमा आफ्नो माइक बिलिन्क गर्नु पर्ने छ, मोडद्वारा त्यहि अनुसार
2. शिर्षक भन्दा बाहिरी कुरा गरिएको महशुस भएमा वक्तालाई रोकिने छ।:
3. वक्ताले आफ्नो धारणा मात्रै राख्न पाउने छन्, कोहि कसै माथि व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन पाइने छैन।:

Rules

1. आफ्नो पालो आउदा मात्रै बोल्नु पर्ने छ, प्रत्यक वक्ताले ५-१० मिनेट दिइनेछ।

1. आफ्नो पालो आउदा मात्रै बोल्नु पर्ने छ, प्रत्यक वक्ताले ५-१० मिनेट दिइनेछ।
2. शिर्षक भन्दा बाहिरी कुरा गरिएको महशुस भएमा वक्तालाई रोकिने छ।
3. वक्ताले आफ्नो धारणा मात्रै राख्न पाउने छन्, कोहि कसै माथि व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन पाइने छैन।
4. वक्तालाई प्रश्न सोध्नु परेमा आफ्नो माइक बिलिन्क गर्नु पर्ने छ, मोडद्वारा त्यहि अनुसार

2. शिर्षक भन्दा बाहिरी कुरा गरिएको महशुस भएमा वक्तालाई रोकिने छ।

3. वक्ताले आफ्नो धारणा मात्रै राख्न पाउने छन्, कोहि कसै माथि व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन पाइने छैन।

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 08, 2023 1,224 +3 +0.3%
October 08, 2023 1,221 +21 +1.8%
September 08, 2023 1,200 +8 +0.7%
August 11, 2023 1,192 +1 +0.1%
July 09, 2023 1,191 +7 +0.6%
June 16, 2023 1,184 +46 +4.1%
March 16, 2023 1,138 -62 -5.2%
January 27, 2023 1,200 +100 +9.1%
January 23, 2023 1,100 -100 -8.4%
January 19, 2023 1,200 +100 +9.1%
April 02, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 11, 2022 1,000 -26 -2.6%
November 11, 2021 1,026 -2 -0.2%
October 31, 2021 1,028 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,027 -2 -0.2%
October 29, 2021 1,029 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs