افغانستان چه خبر on Clubhouse

افغانستان چه خبر Clubhouse
1.3k Members
👥 Social Issues 📰 Current Events Topics
Updated: Feb 4, 2023

Description

گزیده خبرهای افغانستان و جهان- سیاست- وضعیت کنونی - تبادل نظر- نگرانی‌ها-

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 06, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 12, 2022 1,200 +115 +10.6%
November 24, 2021 1,085 +5 +0.5%
November 18, 2021 1,080 +5 +0.5%
November 15, 2021 1,075 +3 +0.3%
November 13, 2021 1,072 -1 -0.1%
November 12, 2021 1,073 +8 +0.8%
November 07, 2021 1,065 +18 +1.8%
October 28, 2021 1,047 +141 +15.6%
August 27, 2021 906 +2 +0.3%
August 26, 2021 904 +5 +0.6%
August 25, 2021 899 +1 +0.2%
August 24, 2021 898 +1 +0.2%
August 23, 2021 897 +2 +0.3%
August 22, 2021 895 +8 +1.0%
August 21, 2021 887 +2 +0.3%
August 20, 2021 885 +3 +0.4%
August 19, 2021 882 +5 +0.6%
August 18, 2021 877 +6 +0.7%
August 17, 2021 871 +7 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs