Siyaasee Fendaa on Clubhouse

Siyaasee Fendaa Clubhouse
3.9k Members
Updated: Jul 11, 2024

Description

All Members can host rooms.
‎މި ސިޔާސީ ފެންޑާ ގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހުރިހާ ފިކުރެެއްގެ މީހުންނަށްވެސް ވާހަކަދައްކައި ބަހުޘްކޮށް މަޝްވަރާކުރެވޭނެ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 11, 2024 3,980 +7 +0.2%
March 28, 2024 3,973 +7 +0.2%
February 07, 2024 3,966 +3 +0.1%
December 24, 2023 3,963 +9 +0.3%
November 11, 2023 3,954 +3 +0.1%
October 12, 2023 3,951 +16 +0.5%
September 12, 2023 3,935 +36 +1.0%
August 14, 2023 3,899 +34 +0.9%
July 12, 2023 3,865 +7 +0.2%
June 19, 2023 3,858 +54 +1.5%
March 18, 2023 3,804 +1 +0.1%
March 03, 2023 3,803 +3 +0.1%
January 23, 2023 3,800 +100 +2.8%
October 04, 2022 3,700 +100 +2.8%
July 06, 2022 3,600 +100 +2.9%
April 24, 2022 3,500 +100 +3.0%
March 12, 2022 3,400 +138 +4.3%
November 20, 2021 3,262 +2 +0.1%
November 15, 2021 3,260 -1 -0.1%
November 14, 2021 3,261 +2 +0.1%
November 10, 2021 3,259 +1 +0.1%
November 09, 2021 3,258 +3 +0.1%
November 08, 2021 3,255 +1 +0.1%
November 07, 2021 3,254 -2 -0.1%
November 06, 2021 3,256 -1 -0.1%
November 03, 2021 3,257 +4 +0.2%
November 01, 2021 3,253 +5 +0.2%
October 31, 2021 3,248 +1 +0.1%
October 30, 2021 3,247 +3 +0.1%
October 29, 2021 3,244 +4 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs