Siyaasee Fendaa on Clubhouse

Siyaasee Fendaa Clubhouse
3.7k Members
👥 Social Issues 📰 Current Events Topics
Updated: Nov 25, 2022

Description

All Members can host rooms.
‎މި ސިޔާސީ ފެންޑާ ގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހުރިހާ ފިކުރެެއްގެ މީހުންނަށްވެސް ވާހަކަދައްކައި ބަހުޘްކޮށް މަޝްވަރާކުރެވޭނެ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 04, 2022 3,700 +100 +2.8%
July 06, 2022 3,600 +100 +2.9%
April 24, 2022 3,500 +100 +3.0%
March 12, 2022 3,400 +138 +4.3%
November 20, 2021 3,262 +2 +0.1%
November 15, 2021 3,260 -1 -0.1%
November 14, 2021 3,261 +2 +0.1%
November 10, 2021 3,259 +1 +0.1%
November 09, 2021 3,258 +3 +0.1%
November 08, 2021 3,255 +1 +0.1%
November 07, 2021 3,254 -2 -0.1%
November 06, 2021 3,256 -1 -0.1%
November 03, 2021 3,257 +4 +0.2%
November 01, 2021 3,253 +5 +0.2%
October 31, 2021 3,248 +1 +0.1%
October 30, 2021 3,247 +3 +0.1%
October 29, 2021 3,244 +4 +0.2%
October 28, 2021 3,240 +619 +23.7%
August 24, 2021 2,621 +8 +0.4%
August 21, 2021 2,613 +5 +0.2%
August 19, 2021 2,608 +2 +0.1%
August 18, 2021 2,606 +3 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs