صدای فردای ایران on Clubhouse

صدای فردای ایران Clubhouse
1.5k Members
📖 Writing 🇬🇧 London 📖 Writing Topics
Updated: Apr 8, 2023

Description

صدای فردای ایران ،برای بازتاب اتفاقات و وقایع ایران در همه ی ابعاد و همچنین بازتاب اعتراظات و اعتصابات در عرصه داخلی و خارجی اعم از تمامی جنبش ها ،موانع پیش رو و عملکرد حاکمیت در برخورد با آن خواهد پرداخت

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 13, 2023 1,587 -13 -0.9%
January 19, 2023 1,600 +100 +6.7%
December 23, 2022 1,500 +100 +7.2%
November 04, 2022 1,400 +100 +7.7%
October 09, 2022 1,300 +100 +8.4%
August 12, 2022 1,200 +100 +9.1%
July 11, 2022 1,100 +100 +10.0%
June 21, 2022 1,000 +41 +4.3%
June 15, 2022 959 +120 +14.4%
June 08, 2022 839 +44 +5.6%
June 01, 2022 795 +6 +0.8%
May 26, 2022 789 +1 +0.2%
May 19, 2022 788 +6 +0.8%
May 13, 2022 782 +24 +3.2%
May 06, 2022 758 +3 +0.4%
April 29, 2022 755 +3 +0.4%
April 22, 2022 752 +2 +0.3%
April 15, 2022 750 +4 +0.6%
April 08, 2022 746 +10 +1.4%
April 01, 2022 736 +13 +1.8%
March 25, 2022 723 +1 +0.2%
March 17, 2022 722 +4 +0.6%
March 09, 2022 718 +300 +71.8%
November 18, 2021 418 +1 +0.3%
November 15, 2021 417 +1 +0.3%
November 11, 2021 416 -3 -0.8%
November 09, 2021 419 -2 -0.5%
November 01, 2021 421 -1 -0.3%
October 30, 2021 422 -2 -0.5%
October 28, 2021 424 +1 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs