صدای ما on Clubhouse

صدای ما Clubhouse
109 Members
Updated: Apr 30, 2024

Rules

قانون اول

اگر معتقد به تداوم حکومت فعلی حاکم برایران هستید، اینجا جای مناسبی برای شما نیست

قانون دوم

هنگام ورود به استیج میکروفن خود را خاموش کرده منتظر شوید تا مدیریتورها به شما فرصت بیان مطالبتان را بدهند .

قانون سوم

در صورت عدم رعایت موارد فوق و بریدن صحبت فرد سخنگو، توسط مدیریتور ها به ادینس انتقال داده خواهید شد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 30, 2024 109 +7 +6.9%
February 15, 2024 102 +3 +3.1%
January 01, 2024 99 +7 +7.7%
November 18, 2023 92 +6 +7.0%
October 17, 2023 86 +1 +1.2%
September 17, 2023 85 +3 +3.7%
August 19, 2023 82 -1 -1.3%
July 17, 2023 83 -1 -1.2%
June 23, 2023 84 +2 +2.5%
March 21, 2023 82 0 0.0%
March 05, 2023 82 0 0.0%
January 13, 2023 82 +1 +1.3%
January 05, 2023 81 +1 +1.3%
December 29, 2022 80 +1 +1.3%
December 25, 2022 79 +1 +1.3%
December 21, 2022 78 +2 +2.7%
November 20, 2022 76 +1 +1.4%
November 13, 2022 75 +3 +4.2%
November 07, 2022 72 +1 +1.5%
October 25, 2022 71 +2 +2.9%
October 11, 2022 69 +3 +4.6%
October 05, 2022 66 +1 +1.6%
September 27, 2022 65 +1 +1.6%
September 20, 2022 64 +2 +3.3%
August 09, 2022 62 +2 +3.4%
July 27, 2022 60 +2 +3.5%
July 20, 2022 58 +2 +3.6%
July 14, 2022 56 +2 +3.8%
July 07, 2022 54 -2 -3.6%
June 18, 2022 56 +2 +3.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs