صدای ما on Clubhouse

صدای ما Clubhouse
76 Members
👥 Social Issues 📰 Current Events Topics
Updated: Nov 26, 2022

Rules

قانون اول

اگر معتقد به تداوم حکومت فعلی حاکم برایران هستید، اینجا جای مناسبی برای شما نیست

قانون دوم

هنگام ورود به استیج میکروفن خود را خاموش کرده منتظر شوید تا مدیریتورها به شما فرصت بیان مطالبتان را بدهند .

قانون سوم

در صورت عدم رعایت موارد فوق و بریدن صحبت فرد سخنگو، توسط مدیریتور ها به ادینس انتقال داده خواهید شد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 20, 2022 76 +1 +1.4%
November 13, 2022 75 +3 +4.2%
November 07, 2022 72 +1 +1.5%
October 25, 2022 71 +2 +2.9%
October 11, 2022 69 +3 +4.6%
October 05, 2022 66 +1 +1.6%
September 27, 2022 65 +1 +1.6%
September 20, 2022 64 +2 +3.3%
August 09, 2022 62 +2 +3.4%
July 27, 2022 60 +2 +3.5%
July 20, 2022 58 +2 +3.6%
July 14, 2022 56 +2 +3.8%
July 07, 2022 54 -2 -3.6%
June 18, 2022 56 +2 +3.8%
June 11, 2022 54 +2 +3.9%
June 05, 2022 52 +2 +4.0%
May 22, 2022 50 +1 +2.1%
May 09, 2022 49 +1 +2.1%
May 02, 2022 48 +1 +2.2%
April 25, 2022 47 +1 +2.2%
April 18, 2022 46 +5 +12.2%
April 11, 2022 41 +2 +5.2%
April 04, 2022 39 +1 +2.7%
March 28, 2022 38 +1 +2.8%
March 20, 2022 37 +1 +2.8%
March 13, 2022 36 +4 +12.5%
February 17, 2022 32 -127 -79.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs