فوتبال اروپا on Clubhouse

فوتبال اروپا Clubhouse
1.4k Members
Updated: Jan 31, 2024

Description

اینجا راجع به تمامی اخبار مرتبط با فوتبال اروپا و هر چیزی که بهش مربوط باشه حرف میزنیم. حرفه‌ای گپ و گفت میکنیم و از کل‌کل های سخیف و سطحی دوری‌ میکنیم و با بحثای تخصصی از هم یاد میگیریم و کیف میکنیم.
توهین ممنوع:
پریدن وسط صحبت دیگران ممنوع:

Rules

توهین ممنوع

پریدن وسط صحبت دیگران ممنوع

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 31, 2024 1,419 +3 +0.3%
December 17, 2023 1,416 +3 +0.3%
November 06, 2023 1,413 +7 +0.5%
October 07, 2023 1,406 -1 -0.1%
September 07, 2023 1,407 +1 +0.1%
August 10, 2023 1,406 0 0.0%
July 08, 2023 1,406 +6 +0.5%
June 16, 2023 1,400 -10 -0.8%
March 15, 2023 1,410 +10 +0.8%
May 07, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 11, 2022 1,300 +80 +6.6%
November 23, 2021 1,220 +11 +1.0%
November 16, 2021 1,209 +7 +0.6%
November 10, 2021 1,202 +6 +0.6%
November 07, 2021 1,196 +5 +0.5%
October 30, 2021 1,191 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,190 +3 +0.3%
October 27, 2021 1,187 +94 +8.7%
August 27, 2021 1,093 +100 +10.1%
August 24, 2021 993 +1 +0.2%
August 23, 2021 992 +1 +0.2%
August 22, 2021 991 +2 +0.3%
August 21, 2021 989 +4 +0.5%
August 20, 2021 985 +2 +0.3%
August 19, 2021 983 +950 +2,878.8%
August 18, 2021 33 -1,047 -97.0%
August 17, 2021 1,080 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs