ಇಂಚರ on Clubhouse

ಇಂಚರ Clubhouse
1.3k Members
Updated: Jan 31, 2023

Description

ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದಿರು, ಮನೆಯನೆಂದೂ ಕಟ್ಟದಿರು,
ಕೊನೆಯನೆಂದು ಮುಟ್ಟದಿರು,
ಓ ಅನಂತವಾಗಿರು,
ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ಆಗು ನೀ ಅನಿಕೇತನ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 31, 2023 1,300 +100 +8.4%
November 12, 2022 1,200 +100 +9.1%
September 06, 2022 1,100 +100 +10.0%
July 26, 2022 1,000 +5 +0.6%
July 19, 2022 995 +12 +1.3%
July 13, 2022 983 +12 +1.3%
July 06, 2022 971 +13 +1.4%
June 30, 2022 958 +8 +0.9%
June 23, 2022 950 +1 +0.2%
June 17, 2022 949 +15 +1.7%
June 10, 2022 934 +17 +1.9%
June 03, 2022 917 +41 +4.7%
May 28, 2022 876 +30 +3.6%
May 21, 2022 846 +50 +6.3%
May 15, 2022 796 +3 +0.4%
May 08, 2022 793 +15 +2.0%
May 01, 2022 778 +13 +1.7%
April 24, 2022 765 +22 +3.0%
April 17, 2022 743 +14 +2.0%
April 10, 2022 729 +22 +3.2%
April 03, 2022 707 +12 +1.8%
March 27, 2022 695 +3 +0.5%
March 19, 2022 692 +2 +0.3%
March 12, 2022 690 +170 +32.7%
November 24, 2021 520 +1 +0.2%
November 23, 2021 519 +7 +1.4%
November 21, 2021 512 +15 +3.1%
November 14, 2021 497 +4 +0.9%
November 12, 2021 493 +5 +1.1%
November 11, 2021 488 +34 +7.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs