شعر و داستان کوتاه on Clubhouse

شعر و داستان کوتاه Clubhouse
2k Members
📚 Books 🌊 Art Topics
Updated: Nov 30, 2022

Description

این کلاب محفلی است برای شاعران و نویسندگان پارسی زبان جهت ارایه آثار و همچنین نشستگاهی برای نقد و تبادل آرای ادبی مولفان و مخاطبان.


اعضای محترم میتوانند در همه روزهای هفته اتاق های مورد نظر خود را در غالب این کلاب دایر نمایند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 18, 2022 2,000 +100 +5.3%
July 05, 2022 1,900 +100 +5.6%
May 20, 2022 1,800 +100 +5.9%
April 09, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 11, 2022 1,600 +311 +24.2%
November 23, 2021 1,289 +27 +2.2%
November 12, 2021 1,262 +19 +1.6%
November 06, 2021 1,243 +10 +0.9%
November 02, 2021 1,233 +3 +0.3%
November 01, 2021 1,230 +17 +1.5%
October 28, 2021 1,213 +9 +0.8%
October 26, 2021 1,204 +102 +9.3%
August 25, 2021 1,102 +280 +34.1%
August 24, 2021 822 +2 +0.3%
August 22, 2021 820 +7 +0.9%
August 21, 2021 813 +513 +171.0%
August 18, 2021 300 -800 -72.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs