از بیمه می‌گوییم on Clubhouse

از بیمه می‌گوییم Clubhouse
1.8k Members
👋 Clubhouse Topic
Updated: Sep 24, 2022

Description

گفتگو در خصوص چالش‌های صنعت بیمه ؛ این باشگاه با حضور فعالان و خبرگان صنعت بیمه تشکیل شده تا موضوعات صنعت را به بحث گذاریم و به دنبال راهکار برای چالش ها باشیمrisknews.ir
#insurancebroker
#insuranceagency
#insuranceclaim
#insurancelife
#insurancecompany
#insurancepolicy
#insurancebrokers
#insurances
#insurancecoverage
#insuranceadvisor
#insurancesales
#insuranceindustry
#insuranceadjuster risknews.ir

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 10, 2022 1,800 +152 +9.3%
November 21, 2021 1,648 +6 +0.4%
November 18, 2021 1,642 +1 +0.1%
November 17, 2021 1,641 +1 +0.1%
November 16, 2021 1,640 +11 +0.7%
November 10, 2021 1,629 +5 +0.4%
November 06, 2021 1,624 +18 +1.2%
October 28, 2021 1,606 +252 +18.7%
August 27, 2021 1,354 +4 +0.3%
August 25, 2021 1,350 +7 +0.6%
August 24, 2021 1,343 +7 +0.6%
August 22, 2021 1,336 +3 +0.3%
August 21, 2021 1,333 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs