เมืองทิพย์101 on Clubhouse

เมืองทิพย์101 Clubhouse
4 Members
Updated: Feb 5, 2023

Description

ห้องแห่งการพัฒนาชาวเมืองทิพย์ให้เป็นเยาวรุ่นที่มีประสิทธิภาพและไหวพริบปฏิภานทนาศาลสมบัติ โดยมีกฏ4ข้อ ดังต่อไปนี้. 1. ห้ามฟังตอนออกกำลังกายเดี๋ยวเวทตกใส่ตีน 2.มีโรคประจำตัวให้กินยาก่อนเดี๋ยว/แอมบูแลนซ์มาเอาไป 3. ห้ามฟังตอนกินข้าวเดี๋ยวสำลัก 4. ห้ามฟังตอนนั่งในห้องให้ไปฟังในห้องน้ำเดี๋ยวข้างบ้านข้างห้องเดินมาด่า สุดท้ายนี้ขอบคุณเมืองทิพย์ที่มาเมืองทิพย์ ฮะเห้เล่อะ

Some Club Members

More Clubs