کار و زندگی در آلمان on Clubhouse

کار و زندگی در آلمان Clubhouse
1.1k Members
Updated: Nov 7, 2023

Description

در نشست های این خانه از تجربه ها و قوانینی که کمکمان میکند تا در روند مهاجرت به آلمان ، زندگی در آلمان ، کار در آلمان و یا تحصیل در آلمان موفق باشیم ، بهره میبریم.

Some Club Members

More Clubs