हाम्रो सेयर बजार on Clubhouse

हाम्रो सेयर बजार Clubhouse
3.2k Members
Updated: Jan 30, 2023

Description

सेयर सम्बन्धि अनुभव आदानप्रदान, जिज्ञासा र समस्या समाधानका लागि पहलकदमी ।

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 16, 2022 3,200 +100 +3.3%
August 05, 2022 3,100 +100 +3.4%
July 17, 2022 3,000 +100 +3.5%
July 04, 2022 2,900 +100 +3.6%
June 14, 2022 2,800 +100 +3.8%
June 01, 2022 2,700 +100 +3.9%
May 19, 2022 2,600 +100 +4.0%
April 21, 2022 2,500 +100 +4.2%
April 07, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 23, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 16, 2022 2,200 +200 +10.0%
March 09, 2022 2,000 +1,604 +405.1%
November 14, 2021 396 +8 +2.1%
November 13, 2021 388 +45 +13.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs