پناه بر کتاب on Clubhouse

پناه بر کتاب Clubhouse
2.6k Members
📚 Books Topic
Updated: Jun 22, 2022

Description

جایی برای گفت‌وگو درباره کتاب و کتاب‌خوانی‌هایمان. محفلی برای فارسی زبانانی که می‌خواهند کتاب یا نویسنده‌ای را معرفی کنند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 02, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 26, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 10, 2022 2,400 +272 +12.8%
November 22, 2021 2,128 +15 +0.8%
November 18, 2021 2,113 +59 +2.9%
November 08, 2021 2,054 +13 +0.7%
November 06, 2021 2,041 +27 +1.4%
November 01, 2021 2,014 +4 +0.2%
October 31, 2021 2,010 +2 +0.1%
October 30, 2021 2,008 +9 +0.5%
October 29, 2021 1,999 +6 +0.4%
October 28, 2021 1,993 +205 +11.5%
August 27, 2021 1,788 -1 -0.1%
August 26, 2021 1,789 +8 +0.5%
August 25, 2021 1,781 +2 +0.2%
August 23, 2021 1,779 +5 +0.3%
August 22, 2021 1,774 +1 +0.1%
August 20, 2021 1,773 +1,724 +3,518.4%
August 17, 2021 49 -1,615 -97.1%
July 15, 2021 1,664 +5 +0.4%
July 08, 2021 1,659 +12 +0.8%
July 06, 2021 1,647 +3 +0.2%
July 05, 2021 1,644 +5 +0.4%
July 04, 2021 1,639 +5 +0.4%
July 03, 2021 1,634 +3 +0.2%
July 02, 2021 1,631 +5 +0.4%
June 30, 2021 1,626 +4 +0.3%
June 27, 2021 1,622 +6 +0.4%
June 26, 2021 1,616 +2 +0.2%
June 25, 2021 1,614 +9 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs