خانه ی دوست کجاست؟ on Clubhouse

خانه ی دوست کجاست؟ Clubhouse
10.2k Members
🌱 Networking ✨ Meet People Topics
Updated: Aug 8, 2022

Description

. گفتگوی دوستانه و اشتراک نظرات
. حمایت ایرانیان

Rules

مهربان و مودب باشید

ما همه در اینجا هستیم تا یک فضای مناسب ایجاد کنیم. بیایید با همه با احترام رفتار کنیم. بحث های سالم طبیعی است ، اما مهربانی لازم است.

به حریم خصوصی همه احترام بگذارید

عضویت در این گروه نیاز به اعتماد متقابل دارد. بحثهای اصیل و رسا ، گروهها را عالی می کند ، اما ممکن است حساس و خصوصی نیز باشد. آنچه در گروه مشترک است باید در گروه باقی بماند.

بدون گفتار نفرت امیز یا زورگویی

اطمینان حاصل کنید که همه احساس امنیت کنند. آزار و اذیت از هر نوع مجاز نیست ، و اظهارات تحقیرآمیز در مورد مواردی مانند نژاد ، مذهب ، فرهنگ ، گرایش جنسی ، جنسیت یا هویت تحمل نخواهد شد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 10,200 -130 -1.3%
November 24, 2021 10,330 -4 -0.1%
November 23, 2021 10,334 +2 +0.1%
November 21, 2021 10,332 +3 +0.1%
November 20, 2021 10,329 -2 -0.1%
November 19, 2021 10,331 -12 -0.2%
November 16, 2021 10,343 -4 -0.1%
November 14, 2021 10,347 -1 -0.1%
November 13, 2021 10,348 -6 -0.1%
November 10, 2021 10,354 +8 +0.1%
November 09, 2021 10,346 -4 -0.1%
November 08, 2021 10,350 -5 -0.1%
November 07, 2021 10,355 -6 -0.1%
November 06, 2021 10,361 +10 +0.1%
November 03, 2021 10,351 -18 -0.2%
October 28, 2021 10,369 +1 +0.1%
October 27, 2021 10,368 -2 -0.1%
August 26, 2021 10,370 +8 +0.1%
August 25, 2021 10,362 -2 -0.1%
August 23, 2021 10,364 +5 +0.1%
August 21, 2021 10,359 -1 -0.1%
August 19, 2021 10,360 +4 +0.1%
August 18, 2021 10,356 -1 -0.1%
August 17, 2021 10,357 -6 -0.1%
August 16, 2021 10,363 +23 +0.3%
August 13, 2021 10,340 +69 +0.7%
July 31, 2021 10,271 +346 +3.5%
July 15, 2021 9,925 -69 -0.7%
July 08, 2021 9,994 +33 +0.4%
July 06, 2021 9,961 -2 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs