خانه ی دوست کجاست؟ on Clubhouse

خانه ی دوست کجاست؟ Clubhouse
4k Followers
5.8k Members
🌱 Networking ✨ Meet People Topics
Updated: Jul 15, 2021

Description

. گفتگوی دوستانه و اشتراک نظرات
. حمایت ایرانیان

Rules

مهربان و مودب باشید

ما همه در اینجا هستیم تا یک فضای مناسب ایجاد کنیم. بیایید با همه با احترام رفتار کنیم. بحث های سالم طبیعی است ، اما مهربانی لازم است.

به حریم خصوصی همه احترام بگذارید

عضویت در این گروه نیاز به اعتماد متقابل دارد. بحثهای اصیل و رسا ، گروهها را عالی می کند ، اما ممکن است حساس و خصوصی نیز باشد. آنچه در گروه مشترک است باید در گروه باقی بماند.

بدون گفتار نفرت امیز یا زورگویی

اطمینان حاصل کنید که همه احساس امنیت کنند. آزار و اذیت از هر نوع مجاز نیست ، و اظهارات تحقیرآمیز در مورد مواردی مانند نژاد ، مذهب ، فرهنگ ، گرایش جنسی ، جنسیت یا هویت تحمل نخواهد شد.

Last 30 Days Breakdown

Day Followers Gain % Gain
July 15, 2021 4,085 -77 -1.9%
July 08, 2021 4,162 +32 +0.8%
July 06, 2021 4,130 -5 -0.2%
July 05, 2021 4,135 +3 +0.1%
July 04, 2021 4,132 -6 -0.2%
July 03, 2021 4,138 +24 +0.6%
July 02, 2021 4,114 -82 -2.0%
June 30, 2021 4,196 +196 +4.9%
June 29, 2021 4,000 0 0.0%
June 27, 2021 4,000 -91 -2.3%
June 26, 2021 4,091 +7 +0.2%
June 25, 2021 4,084 +47 +1.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs