خانه ی دوست کجاست؟ on Clubhouse

خانه ی دوست کجاست؟ Clubhouse
10.1k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

. گفتگوی دوستانه و اشتراک نظرات
. حمایت ایرانیان
مهربان و مودب باشید: ما همه در اینجا هستیم تا یک فضای مناسب ایجاد کنیم. بیایید با همه با احترام رفتار کنیم. بحث های سالم طبیعی است ، اما مهربانی لازم است.
به حریم خصوصی همه احترام بگذارید: عضویت در این گروه نیاز به اعتماد متقابل دارد. بحثهای اصیل و رسا ، گروهها را عالی می کند ، اما ممکن است حساس و خصوصی نیز باشد. آنچه در گروه مشترک است باید در گروه باقی بماند.
بدون گفتار نفرت امیز یا زورگویی: اطمینان حاصل کنید که همه احساس امنیت کنند. آزار و اذیت از هر نوع مجاز نیست ، و اظهارات تحقیرآمیز در مورد مواردی مانند نژاد ، مذهب ، فرهنگ ، گرایش جنسی ، جنسیت یا هویت تحمل نخواهد شد.

Rules

مهربان و مودب باشید

ما همه در اینجا هستیم تا یک فضای مناسب ایجاد کنیم. بیایید با همه با احترام رفتار کنیم. بحث های سالم طبیعی است ، اما مهربانی لازم است.

به حریم خصوصی همه احترام بگذارید

عضویت در این گروه نیاز به اعتماد متقابل دارد. بحثهای اصیل و رسا ، گروهها را عالی می کند ، اما ممکن است حساس و خصوصی نیز باشد. آنچه در گروه مشترک است باید در گروه باقی بماند.

بدون گفتار نفرت امیز یا زورگویی

اطمینان حاصل کنید که همه احساس امنیت کنند. آزار و اذیت از هر نوع مجاز نیست ، و اظهارات تحقیرآمیز در مورد مواردی مانند نژاد ، مذهب ، فرهنگ ، گرایش جنسی ، جنسیت یا هویت تحمل نخواهد شد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 10,173 +8 +0.1%
October 11, 2023 10,165 +15 +0.2%
September 11, 2023 10,150 +6 +0.1%
August 13, 2023 10,144 -11 -0.2%
July 12, 2023 10,155 -1 -0.1%
June 18, 2023 10,156 -103 -1.1%
March 18, 2023 10,259 +12 +0.2%
March 02, 2023 10,247 +47 +0.5%
March 12, 2022 10,200 -130 -1.3%
November 24, 2021 10,330 -4 -0.1%
November 23, 2021 10,334 +2 +0.1%
November 21, 2021 10,332 +3 +0.1%
November 20, 2021 10,329 -2 -0.1%
November 19, 2021 10,331 -12 -0.2%
November 16, 2021 10,343 -4 -0.1%
November 14, 2021 10,347 -1 -0.1%
November 13, 2021 10,348 -6 -0.1%
November 10, 2021 10,354 +8 +0.1%
November 09, 2021 10,346 -4 -0.1%
November 08, 2021 10,350 -5 -0.1%
November 07, 2021 10,355 -6 -0.1%
November 06, 2021 10,361 +10 +0.1%
November 03, 2021 10,351 -18 -0.2%
October 28, 2021 10,369 +1 +0.1%
October 27, 2021 10,368 -2 -0.1%
August 26, 2021 10,370 +8 +0.1%
August 25, 2021 10,362 -2 -0.1%
August 23, 2021 10,364 +5 +0.1%
August 21, 2021 10,359 -1 -0.1%
August 19, 2021 10,360 +4 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs