ಕಿರಿಕ್ ಕನ್ನಡಿಗರು(Kannada) on Clubhouse

ಕಿರಿಕ್ ಕನ್ನಡಿಗರು(Kannada) Clubhouse
3.9k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

Yen Bekadru Mathadbodhu.. 😍😁

But ಯಾರಿಗೂ bejar ago thara padabalike beda alva 🤩🤔

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ⚡🌠

If you are someone who's trying to converse in Kannada, Trying to learn Kannada you can hop on to the discussions…
¹: #avn aman ganchali madidree pakka thika ne odiyod.
²: Addre kit torse amele matadre sule maklaa

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 3,983 +4 +0.2%
February 06, 2024 3,979 +7 +0.2%
December 23, 2023 3,972 +5 +0.2%
November 10, 2023 3,967 +4 +0.2%
October 11, 2023 3,963 +4 +0.2%
September 11, 2023 3,959 0 0.0%
August 13, 2023 3,959 +11 +0.3%
July 12, 2023 3,948 +26 +0.7%
June 18, 2023 3,922 +41 +1.1%
March 17, 2023 3,881 +81 +2.2%
January 12, 2023 3,800 +100 +2.8%
January 08, 2023 3,700 -100 -2.7%
January 04, 2023 3,800 +100 +2.8%
October 24, 2022 3,700 +100 +2.8%
June 03, 2022 3,600 +100 +2.9%
May 14, 2022 3,500 +100 +3.0%
March 19, 2022 3,400 +100 +3.1%
March 12, 2022 3,300 +1,213 +58.2%
November 24, 2021 2,087 +19 +1.0%
November 23, 2021 2,068 +58 +2.9%
November 20, 2021 2,010 +50 +2.6%
November 16, 2021 1,960 +19 +1.0%
November 15, 2021 1,941 +22 +1.2%
November 14, 2021 1,919 +12 +0.7%
November 13, 2021 1,907 +37 +2.0%
November 11, 2021 1,870 +12 +0.7%
November 10, 2021 1,858 +50 +2.8%
November 08, 2021 1,808 +8 +0.5%
November 05, 2021 1,800 +26 +1.5%
November 02, 2021 1,774 +6 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs