اتاق شیشه ای on Clubhouse

اتاق شیشه ای Clubhouse
1.4k Members
Updated: Nov 2, 2023

Description

برای یادگیری و فهم بیشتر نیاز به شنیدن است

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 02, 2023 1,478 +3 +0.3%
October 02, 2023 1,475 +5 +0.4%
September 03, 2023 1,470 +6 +0.5%
August 05, 2023 1,464 -1 -0.1%
July 04, 2023 1,465 +2 +0.2%
April 09, 2023 1,463 0 0.0%
March 13, 2023 1,463 -37 -2.5%
December 23, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 10, 2022 1,400 +29 +2.2%
November 19, 2021 1,371 +1 +0.1%
November 12, 2021 1,370 +3 +0.3%
November 08, 2021 1,367 +2 +0.2%
October 26, 2021 1,365 +17 +1.3%
August 22, 2021 1,348 +3 +0.3%
August 19, 2021 1,345 -1 -0.1%
August 18, 2021 1,346 -1 -0.1%
August 16, 2021 1,347 +17 +1.3%
July 31, 2021 1,330 +5 +0.4%
July 15, 2021 1,325 -2 -0.2%
July 06, 2021 1,327 -1 -0.1%
July 04, 2021 1,328 -3 -0.3%
June 27, 2021 1,331 +2 +0.2%
June 26, 2021 1,329 +3 +0.3%
June 25, 2021 1,326 +4 +0.4%
June 24, 2021 1,322 +4 +0.4%
June 22, 2021 1,318 -2 -0.2%
June 21, 2021 1,320 +5 +0.4%
June 20, 2021 1,315 +2 +0.2%
June 19, 2021 1,313 +4 +0.4%
June 18, 2021 1,309 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs