ارغوان می شنود نای تو را on Clubhouse

ارغوان می شنود نای تو را Clubhouse
2.6k Members
💃🏽 Dance 📚 Books Topics
Updated: Feb 4, 2023

Description

در هماهنگی با مجریان این کانون، قرار است کارگاه سپیدار به نقد و بررسی شعر نو بپردازد.
سپیدار
-کارگاه شعر نو افغانستان-

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 10, 2022 2,600 +100 +4.0%
August 20, 2022 2,500 +100 +4.2%
May 27, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 10, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 11, 2022 2,200 +366 +20.0%
November 24, 2021 1,834 +11 +0.7%
November 21, 2021 1,823 +6 +0.4%
November 18, 2021 1,817 +18 +1.1%
November 14, 2021 1,799 +4 +0.3%
November 13, 2021 1,795 +13 +0.8%
November 12, 2021 1,782 +21 +1.2%
November 07, 2021 1,761 +22 +1.3%
November 02, 2021 1,739 +16 +1.0%
November 01, 2021 1,723 +6 +0.4%
October 31, 2021 1,717 +5 +0.3%
October 30, 2021 1,712 +16 +1.0%
October 28, 2021 1,696 +10 +0.6%
October 26, 2021 1,686 +300 +21.7%
August 27, 2021 1,386 +3 +0.3%
August 26, 2021 1,383 +13 +1.0%
August 25, 2021 1,370 +17 +1.3%
August 24, 2021 1,353 +4 +0.3%
August 23, 2021 1,349 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,348 +9 +0.7%
August 21, 2021 1,339 +16 +1.3%
August 20, 2021 1,323 +4 +0.4%
August 19, 2021 1,319 +9 +0.7%
August 18, 2021 1,310 +28 +2.2%
August 17, 2021 1,282 +5 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs