QALBI NURIYA FAMILY on Clubhouse

QALBI NURIYA FAMILY Clubhouse
1k Members
Updated: Jan 23, 2024

Description

Welcome everyone Q̶o̶l̶k̶a̶n̶ w̶a̶x̶a̶ m̶a̶d̶a̶x̶w̶e̶e̶n̶e̶ k̶a̶ a̶h̶ Q̶o̶s̶o̶r̶ Q̶u̶r̶u̶x̶

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 23, 2024 1,062 0 0.0%
December 09, 2023 1,062 +1 +0.1%
November 01, 2023 1,061 +1 +0.1%
October 02, 2023 1,060 0 0.0%
September 02, 2023 1,060 -1 -0.1%
August 05, 2023 1,061 -1 -0.1%
July 04, 2023 1,062 +79 +8.1%
November 20, 2021 983 -1 -0.2%
November 17, 2021 984 -3 -0.4%
November 11, 2021 987 -2 -0.3%
November 07, 2021 989 +1 +0.2%
October 31, 2021 988 -3 -0.4%
October 30, 2021 991 -2 -0.3%
October 28, 2021 993 -1 -0.2%
October 27, 2021 994 -21 -2.1%
August 26, 2021 1,015 -2 -0.2%
August 25, 2021 1,017 -2 -0.2%
August 24, 2021 1,019 -3 -0.3%
August 20, 2021 1,022 -1 -0.1%
August 19, 2021 1,023 -2 -0.2%
August 18, 2021 1,025 -2 -0.2%
August 17, 2021 1,027 -1 -0.1%
August 16, 2021 1,028 -4 -0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs