بازى مافيا on Clubhouse

بازى مافيا Clubhouse
14.6k Members
🕹 Gaming 💥 Fun Topics
Updated: Mar 27, 2024

Description

💥بطور کلی در این بازی، قدرت تکلم؛ حفظ خونسردی و آوردن استدلال های منطقی میتواند برنده یا بازنده بودن شما را تعیین بکند.
🤓در این بازی میتوانید قدرت تحلیل و استدلال و همچنین فن بیان خود را تقویت بکنید.

✅مافیا یک بازی معمولی و فقط جهت سرگرم شدن نیست، این بازی یک مدل پیچیده برای مدل‌سازی است که میتواند ذهن شما را باز و باعث شود که در مسائل واقعی زندگی قدرت نگاه کردن خارج از باکس به اتفاقات را بدست بیاورید.
در کلاب هاوس بازیکنان نمیتوانند همانند بازی حضوری یکدیگر را ببیند و زبان بدن بازیکنان را با صحبت های آنان مقایسه کنند که خود این باعث میشود که تنها نمرکز بر فکت و استدلال ها باشد.

📣 این بازی در ایران بسیار طرفدار داشته و اغلب مورد توجه هموطنان باهوش و تحصیلکرده قرار گرفته است. اگر قوانین این بازی جذاب را نمیدانید نگران نباشید، میتوانید یک یا چند بار به تماشای بازیکنان دیگر بپردازید و سپس اقدام به شرکت در این بازی گروهی بکنید.

🎖در این کلاب برای سطوح مختلفی از بازیکنان روم های اختصاصی برگزار میشود که این باعث بالابردن کیفیت بازی و لذت بازیکنان از آن میشود.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 14,657 +2 +0.1%
March 02, 2023 14,655 +55 +0.4%
January 01, 2023 14,600 +100 +0.7%
November 12, 2022 14,500 +100 +0.7%
September 30, 2022 14,400 +100 +0.7%
August 21, 2022 14,300 +100 +0.8%
July 19, 2022 14,200 +100 +0.8%
June 30, 2022 14,100 +100 +0.8%
June 17, 2022 14,000 +100 +0.8%
June 03, 2022 13,900 +100 +0.8%
May 28, 2022 13,800 +100 +0.8%
May 21, 2022 13,700 +100 +0.8%
May 08, 2022 13,600 +100 +0.8%
May 01, 2022 13,500 +100 +0.8%
April 24, 2022 13,400 +100 +0.8%
April 10, 2022 13,300 +100 +0.8%
March 27, 2022 13,200 +100 +0.8%
March 19, 2022 13,100 +100 +0.8%
March 12, 2022 13,000 +1,984 +18.1%
November 24, 2021 11,016 +18 +0.2%
November 23, 2021 10,998 +38 +0.4%
November 22, 2021 10,960 +22 +0.3%
November 21, 2021 10,938 +12 +0.2%
November 20, 2021 10,926 +57 +0.6%
November 19, 2021 10,869 +54 +0.5%
November 18, 2021 10,815 +30 +0.3%
November 17, 2021 10,785 +66 +0.7%
November 16, 2021 10,719 +43 +0.5%
November 15, 2021 10,676 +18 +0.2%
November 14, 2021 10,658 +38 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs