محاوره به زبان انگلیسی on Clubhouse

محاوره به زبان انگلیسی Clubhouse
1.3k Members
Updated: Jun 29, 2022

Description

This is a private club aiming to provide a venue for the Persian-speaking individuals to enrich their American English speaking skills. No grammar, only speaking and conversation 🇺🇲🇮🇷🇦🇫🇹🇯
این کلاب تخصصی تشکیل شده نه برای آموزش، بلکه برای فراهم کردن زمینه ای برای گفت و گو، تمرین و قوی کردن فنون مکالمه به زبان انگلیسی با تاکید روی دیالکت و لهجه صحیح آمریکایی.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 23, 2022 1,300 +100 +8.4%
April 02, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 11, 2022 1,100 +329 +42.7%
November 23, 2021 771 +61 +8.6%
November 14, 2021 710 +23 +3.4%
November 10, 2021 687 +16 +2.4%
November 07, 2021 671 +23 +3.6%
November 04, 2021 648 +35 +5.8%
October 30, 2021 613 +18 +3.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs