ടീം കലിങ്ക് on Clubhouse

ടീം കലിങ്ക് Clubhouse
2.8k Members
Updated: Sep 7, 2023

Description

അറിവുകൾ സമന്യയിപ്പിച്ചു വ്യാകരണം തിരയാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മളിവിടെ കൂടിച്ചേരുന്നത്.. . ചില ജീവിതങ്ങളെ കാണാൻ കൂടിയല്ലേ..
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടാം.. ചർച്ചകൾ , ആശയങ്ങൾ , വിയോജിപ്പുകൾ ഒക്കെ ആരോഗ്യപരമായി സംവദിക്കാം. പറഞ്ഞും പാടിയും കലഹിച്ചും കയർത്തും സ്നേഹിച്ചും മനുഷ്യരായി ഹൃദയം കൊണ്ട് കൈകോർത്തു ഈ കലിങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കാം.♥️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 07, 2023 2,884 +1 +0.1%
August 10, 2023 2,883 0 0.0%
July 08, 2023 2,883 -3 -0.2%
June 16, 2023 2,886 -9 -0.4%
March 15, 2023 2,895 -5 -0.2%
March 11, 2022 2,900 -29 -1.0%
November 13, 2021 2,929 +4 +0.2%
November 06, 2021 2,925 -3 -0.2%
October 30, 2021 2,928 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,926 -1 -0.1%
October 28, 2021 2,927 +20 +0.7%
August 27, 2021 2,907 +1 +0.1%
August 26, 2021 2,906 +4 +0.2%
August 23, 2021 2,902 +2 +0.1%
August 20, 2021 2,900 +4 +0.2%
August 19, 2021 2,896 -8 -0.3%
July 31, 2021 2,904 +88 +3.2%
July 15, 2021 2,816 +6 +0.3%
July 08, 2021 2,810 +11 +0.4%
July 06, 2021 2,799 +15 +0.6%
July 05, 2021 2,784 +12 +0.5%
July 04, 2021 2,772 +17 +0.7%
July 03, 2021 2,755 +6 +0.3%
July 02, 2021 2,749 +9 +0.4%
June 29, 2021 2,740 +9 +0.4%
June 27, 2021 2,731 +14 +0.6%
June 26, 2021 2,717 +17 +0.7%
June 25, 2021 2,700 +151 +6.0%
June 24, 2021 2,549 +20 +0.8%
June 23, 2021 2,529 +14 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs