Өглөөний хүн • Morning on Clubhouse

Өглөөний хүн • Morning Clubhouse
4.5k Members
Updated: Sep 7, 2023

Description

🚪: Өглөөний Хүн✨
💬: Өдөр бүр өөр сэдэв
🕣: Tue Thu 07:00-09:00am 🪴
🛋: Sat 08:00-10:00am
1. Чөлөөтэй ярилцдаг өрөө
2. Бие биенээсээ суралцдаг өрөө
3. Бие биенээ хүндэлдэг өрөө ❕Read Rules in Description Before You Join. Thank You🤍 IG: oglooniihun. [email protected] YouTube: oglooniikhun
Rule #1: •Сэдвийн дагуу товч (1-2мин) ярьж бусдынхаа цагийг хүндлэх🙂 •Гар өргөсөн дарааллаар ярих✋🏻 •Бусдын яриаг таслахгүй байх🤫
Rule #2: Олны танил хүн өрөөнд байх үед ажил мэргэжилтэйн хамт нэр цохон сэдвээс өөр хүсэлт тавихгүй байх.
Rule #3: 🚫 Дараахи үйлдлийг хийсэн тохиолдолд өрөөнөөс блок хийнэ❕ -Хэн нэгнийг доромжлох -Реклам, ухуулаг г.з

Rules

Rule #1

•Сэдвийн дагуу товч (1-2мин) ярьж бусдынхаа цагийг хүндлэх🙂 •Гар өргөсөн дарааллаар ярих✋🏻 •Бусдын яриаг таслахгүй байх🤫

Rule #2

Олны танил хүн өрөөнд байх үед ажил мэргэжилтэйн хамт нэр цохон сэдвээс өөр хүсэлт тавихгүй байх.

Rule #3

🚫 Дараахи үйлдлийг хийсэн тохиолдолд өрөөнөөс блок хийнэ❕ -Хэн нэгнийг доромжлох -Реклам, ухуулаг г.з

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 07, 2023 4,530 +1 +0.1%
August 09, 2023 4,529 -1 -0.1%
July 08, 2023 4,530 +3 +0.1%
June 15, 2023 4,527 +26 +0.6%
March 15, 2023 4,501 +1 +0.1%
January 27, 2023 4,500 +100 +2.3%
November 17, 2022 4,400 +100 +2.4%
September 30, 2022 4,300 +100 +2.4%
July 31, 2022 4,200 +100 +2.5%
June 16, 2022 4,100 +100 +2.5%
April 30, 2022 4,000 +100 +2.6%
March 26, 2022 3,900 +100 +2.7%
March 11, 2022 3,800 +456 +13.7%
November 22, 2021 3,344 +12 +0.4%
November 21, 2021 3,332 +2 +0.1%
November 20, 2021 3,330 +9 +0.3%
November 18, 2021 3,321 +15 +0.5%
November 16, 2021 3,306 +21 +0.7%
November 14, 2021 3,285 +32 +1.0%
November 11, 2021 3,253 +11 +0.4%
November 10, 2021 3,242 +16 +0.5%
November 08, 2021 3,226 +3 +0.1%
November 07, 2021 3,223 +2 +0.1%
November 06, 2021 3,221 +6 +0.2%
November 05, 2021 3,215 +7 +0.3%
November 04, 2021 3,208 +53 +1.7%
November 01, 2021 3,155 +3 +0.1%
October 31, 2021 3,152 +7 +0.3%
October 30, 2021 3,145 +13 +0.5%
October 29, 2021 3,132 +19 +0.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs