PA SWU : การแสดง มศว on Clubhouse

PA SWU : การแสดง มศว Clubhouse
187 Members
✨ Meet People Topic
Updated: Mar 22, 2023

Description

การแสดง จัดแถว!!! 1 2 3 4 🎪 🎓🎭/ ที่นี่คือตำนานอันยาวนานของ ครอบครัว การแสดง มศว / รวมเรื่องเล่าอันแสนสนุกของพวกเรา / เชิญ Follow นะคะ 💜

Rules

เมื่อได้ยินคำสั่ง “นั่งเข้าระเรียบ ! “ ต้องนั่งหรือยืน?

ตอนรับน้องพี่ที่ตะโกนทั้งวันเเล้วน้องงง คือพี่อะไร?

คุณคือการแสดงรุ่นอะไร? ตอบชื่อรุ่นนะคะ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 22, 2023 187 0 0.0%
March 05, 2023 187 0 0.0%
April 05, 2022 187 +1 +0.6%
March 21, 2022 186 -2 -1.1%
February 17, 2022 188 +38 +25.4%
August 23, 2021 150 +1 +0.7%
August 21, 2021 149 +5 +3.5%
August 20, 2021 144 +6 +4.4%
August 18, 2021 138 -96 -41.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs