Baba Club on Clubhouse

Baba Club Clubhouse
21.4k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

🕉️ 🅹🅰🆈 🆂🅰🅼🅱🅷🅾 🕉️ 🅹🅰🆈 🅱🅰🅱🅰 🅲🅻🆄🅱 🕉️
🆆🅰🆁🅽🅸🅽🅶 ❌☠️: 🅼🅰🅺🅴 🆂🆄🆁🅴 🆈🅾🆄 🅷🅰🆅🅴 🅴🅰🆁🅿🅷🅾🅽🅴🆂 🅿🅻🆄🅶🅶🅴🅳 🅸🅽 🅱🅴🅵🅾🆁🅴 🅴🅽🆃🅴🆁🅸🅽🅶 🅱🅰🅱🅰 🅲🅻🆄🅱
🅹🅰🆈 🆂🅰🅼🅱🅷🅾 🅹🅰🆈 🅱🅰🅱🅰 🅲🅻🆄🅱 🔥: 🕉️𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐒 🕉️: Ä𝐆𝐇Ö𝐑Ï 𝐁Ä𝐁Ä
:SRIJAN

🅹🅰🆈 🆂🅰🅼🅱🅷🅾 🅹🅰🆈 🅱🅰🅱🅰 🅲🅻🆄🅱 🔥:
Rule: ʀᴜʟᴇꜱ
1. ᴛᴏ ʙᴇ ᴏɴ ᴛʜᴇ ꜱᴘᴇᴀᴋᴇʀ ᴘᴀɴᴇʟ , ʏᴏᴜ ᴍᴜꜱᴛ ʙᴇ ᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴏꜰ ʙᴀʙᴀ ᴄʟᴜʙ.
2. ʀᴇꜱᴘᴇᴄᴛ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱ ᴏꜰ ʙᴀʙᴀ ᴄʟᴜʙ.
3. ɴᴏ ᴛᴏxɪᴄɪᴛʏ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ.

Rules

🅹🅰🆈 🆂🅰🅼🅱🅷🅾 🅹🅰🆈 🅱🅰🅱🅰 🅲🅻🆄🅱 🔥

🕉️𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐒 🕉️: Ä𝐆𝐇Ö𝐑Ï 𝐁Ä𝐁Ä
: 𝐂𝐉 𝐒𝐓𝐑𝐎𝐌
: 𝐌𝐈𝐊𝐄𝐘
: 𝐍𝐀𝐒𝐓𝐘

🅹🅰🆈 🆂🅰🅼🅱🅷🅾 🅹🅰🆈 🅱🅰🅱🅰 🅲🅻🆄🅱 🔥

Rule

ʀᴜʟᴇꜱ
1. ᴛᴏ ʙᴇ ᴏɴ ᴛʜᴇ ꜱᴘᴇᴀᴋᴇʀ ᴘᴀɴᴇʟ , ʏᴏᴜ ᴍᴜꜱᴛ ʙᴇ ᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴏꜰ ʙᴀʙᴀ ᴄʟᴜʙ.
2. ʀᴇꜱᴘᴇᴄᴛ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱ ᴏꜰ ʙᴀʙᴀ ᴄʟᴜʙ.
3. ɴᴏ ᴛᴏxɪᴄɪᴛʏ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 21,440 -6 -0.1%
December 23, 2023 21,446 +33 +0.2%
November 11, 2023 21,413 -3 -0.1%
October 11, 2023 21,416 -8 -0.1%
September 11, 2023 21,424 +8 +0.1%
August 14, 2023 21,416 -9 -0.1%
July 12, 2023 21,425 0 0.0%
June 18, 2023 21,425 +1,555 +7.9%
March 18, 2023 19,870 +10 +0.1%
March 02, 2023 19,860 +60 +0.4%
January 01, 2023 19,800 -100 -0.6%
December 01, 2022 19,900 +100 +0.6%
November 06, 2022 19,800 -100 -0.6%
October 30, 2022 19,900 +100 +0.6%
October 17, 2022 19,800 -100 -0.6%
August 21, 2022 19,900 -100 -0.5%
August 01, 2022 20,000 +100 +0.6%
July 13, 2022 19,900 +500 +2.6%
July 06, 2022 19,400 +400 +2.2%
June 30, 2022 19,000 +100 +0.6%
June 23, 2022 18,900 +200 +1.1%
June 17, 2022 18,700 +100 +0.6%
June 03, 2022 18,600 +100 +0.6%
April 17, 2022 18,500 +200 +1.1%
April 03, 2022 18,300 +100 +0.6%
March 12, 2022 18,200 +688 +4.0%
November 24, 2021 17,512 -2 -0.1%
November 22, 2021 17,514 -10 -0.1%
November 20, 2021 17,524 -5 -0.1%
November 18, 2021 17,529 +20 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs