இயற்கை காதலர்கள் on Clubhouse

இயற்கை காதலர்கள் Clubhouse
5.3k Members
Updated: May 21, 2022

Description

இயற்கை,சூழலியல், அரசியல் சார்ந்து விவாதிக்கலாம் 🌳🌲🌴🌾🌻🌼🏵️🌸🌺
Follow us on insta @iyarkai_kadhalargal

Rules

இதுதான் Rule

1. தகாதவார்தைகள் பேசக்கூடாது
2. தனிமனித தாக்குதல் கூடாது
3. ஒருவர் பேசும் பொழுது இடைமறித்து பேசக்கூடாது 4. தலைப்பை விட்டு பேசும்பொழுது moderator அதை ஒழுங்குபடுத்த முடியும்

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 5,300 +27 +0.6%
November 24, 2021 5,273 -7 -0.2%
November 13, 2021 5,280 -1 -0.1%
November 12, 2021 5,281 +2 +0.1%
November 10, 2021 5,279 +4 +0.1%
November 08, 2021 5,275 +1 +0.1%
November 06, 2021 5,274 -2 -0.1%
October 31, 2021 5,276 -1 -0.1%
October 29, 2021 5,277 -1 -0.1%
October 28, 2021 5,278 +368 +7.5%
August 25, 2021 4,910 +5 +0.2%
August 24, 2021 4,905 +32 +0.7%
August 22, 2021 4,873 +69 +1.5%
August 14, 2021 4,804 +567 +13.4%
July 09, 2021 4,237 +128 +3.2%
July 07, 2021 4,109 +90 +2.3%
July 06, 2021 4,019 +139 +3.6%
July 05, 2021 3,880 +153 +4.2%
July 04, 2021 3,727 +191 +5.5%
July 02, 2021 3,536 +28 +0.8%
July 01, 2021 3,508 +236 +7.3%
June 29, 2021 3,272 +320 +10.9%
June 28, 2021 2,952 +375 +14.6%
June 27, 2021 2,577 +211 +9.0%
June 26, 2021 2,366 +289 +14.0%
June 25, 2021 2,077 +184 +9.8%
June 24, 2021 1,893 +130 +7.4%
June 23, 2021 1,763 +262 +17.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs